22. 04. 18

Medritina po prvýkrát vybrala šampióna zo zahraničia

Vinárska súťaž s komisiami zloženými výhradne zo samých degustátoriek má za sebou už svoj štvrtý ročník. V Lidovém domě v Žabčiciach sa desiateho marca zišli nad 238 vzorkami vína a zvolili šampióna súťaže – Rulandské biele z Vinárstva Golguz v Hlohovci. Po prvýkrát na tejto súťaži tiež zvíťazilo biele víno.

Tags:

20. 04. 18

V Budmericiach sa súťažilo po dvadsiaty prvýkrát

Ak sme pri osemnástom ročníku výstavy vín v Budmericiach, ktorej organizátorom je tamojší Spolok vinárov a fajnkoštérov v spolupráci s Obecným úradom konštatovali, že dosiahla plnoletosť, pri jej personifikácii a popustení uzdy fantázie by sme dnes mohli povedať, že má dovolené ísť na pohárik vína do nočného podniku už aj v USA. Splnila kritéria plnoletosti aj v tejto krajine. Má 21 rokov a patrí k najstarším súťažiam vína na Slovensku. Tých prvenstiev má niekoľko – koná sa začiatkom februára a ako prvá z nominačných výstav do Národného salónu vín SR, odhaľuje profesionálnu prácu vinárov pri spracúvaní hrozna v uplynulej sezóne.

Tags:

18. 04. 18

VITIS AUREA Modra 2018

Za dejisko XVIII. ročníka medzinárodnej súťažnej degustácie vín VITIS AUREA zvolil jej organizátor Modranský Spolok vinohradníkov a vinárov, priateľov a znalcov vína Vincúr, so spoluorganizátormi Mestským kultúrnym strediskom a Strednou odbornou školou vinohradnícko-ovocinárska v Modre, pekné prostredie hotela Majolika v Modre. Prácu členov dvanástich degustačných komisií, usmerňoval prezident súťaže profesor Fedor Malík, spolu s predsedom degustačných komisií Ing. Vladimírom Sodomom.

Tags:

15. 04. 18

Biel Vinalia 2018

Obec Veľký Biel sa môže hrdiť jedným z najväčších barokových kaštieľov na území Slovenska, termálnymi prameňmi, malým morom, ale aj dobrým vínom. Erb obce, s vinohradníckym nožom pred krížom a dvomi strapcami hrozna svedčí o tom, že pestovanie viniča a výroba vína tu siaha do dávnych čias. Aj Veľkobielske združenie vinohradníkov uskutočňovalo v obci svoje aktivity už od roku 1931. Na tieto tradície úspešne nadviazal Spolok vinohradníkov, vinárov a priateľov vína vo veľkom Bieli, ktorý 28. februára t.r. usporiadal už 13. ročník výstavy vín Biel Vinalia 2018, nominačnej výstavy do Národného salóna vín SR.

Tags:

13. 04. 18

Vienále Topoľčianky má desať rokov

V marci tohto roku zaznamenáva prvé okrúhle jubileum jedinečná súťaž vín, pri ktorej adeptov na víťazov vyberajú z početných kandidátov výhradne ženy – Vienále Topoľčianky. Vznikla pred desiatimi rokmi z iniciatívy Chateau Topoľčianky – vinárskeho podniku patriaceho k významným a najväčším producentom vína na Slovensku, podniku s dlhoročnou tradíciou. Organizačný tím, na čele s jeho prezidentom Milanom Waldnerom, ignorujúc predsudky, vložil pred desiatkou rokov dôveru do citlivých zmyslov profesionálneho tímu, ktorý tvorili enologičky, technologičky, kontrolórky kvality, inšpektorky, sommeliérky, majiteľky vinárstiev, obchodníčky aj novinárky píšuce o víne. Možno konštatovať, že neoľutoval. Lebo tieto dámy opäť pozýval každý rok do Topoľčianskeho kaštieľa, aby si sadli za degustačné stoly a ohodnotili vína od slovenských producentov. Výnimkou nebol ani 21. marec t.r., kedy sa uskutočnil jubilejný desiaty ročník súťaže Vienále Topoľčianky.

Tags:

10. 04. 18

Slovenské vína sú najúspešnejšie komodity v agrorezorte

Napredovanie poľnohospodárstva, zabezpečenie sebestačnosti vo výrobe potravín a rozvoj vidieka, sú v posledných rokoch vážnym spoločenským problémom, na ktorý poukazujú masmédiá a sú tiež témou rozličných vzdelávacích podujatí. Zvlášť v závere januára sa uskutočnili protestné stretnutia slovenských poľnohospodárov a potravinárov, ktorí požadovali navýšenie štátnej pomoci pre agrosektor tak, ako je to v okolitých krajinách. Pokým v Rakúsku dáva štát pre poľnohospodárov na hektár 111 eur, Maďarsko 49 , Česko 36 , na Slovensku je to iba 3,9 eur na hektár poľnohospodárskej pôdy. Pochopiteľne, podmienky sú takto neporovnateľné , nevýhodné, likvidačné pre slovenský agrosektor. Na Slovensko dovážame až 60 percent potravín zo zahraničia.

Tags:

09. 04. 18

Keď klony útočia

Slovenskej verejnosti je prestavovaná nová publikácia Slovenské vína, Slovenské jedlá, ktorej som spoluautorom. Knižku vydáva vtedy pôsobiace vydavateľstvo Belimex. Medzi pozvanými hosťami sú všetci zamestnanci – šľachtitelia Výskumnej stanice vinohradníckej a vinárskej v Šenkviciach, na čele s našou šľachtieľkou Dorotou. Medzi pozvanými je aj jeden z najcharizmatickejších politikov zastupujúcich najväčšiu národnostnú menšinu žijúcu na Slovensku. Béla. Využijúc situáciu, no, kedy keď nie teraz, v prostredí so všade prítomným vínom sme všetci obkolesili spomínaného politika. Už som sa raz zmieňoval – o huncútstve – čo však nasledovalo, nemá s týmto športom nič spoločné. Myslím si, že Raťafák Plachta by sa nemusel hanbiť. A ak treba, charakter rozhoduje. Dúfali sme, že ako vtedajší predstaviteľ vládnej moci, ktoré malo Ministerstvo pôdohospodárstva vo svojej gescii, nám pomôže, ako sa bude z jeho pozícii dať. Výskum viniča patril pod toto ministerstvo, takže náš postup bol v súlade s tým, ako sa veci riešiť majú. Prišlo však nemilé prekvapenie. Po vypočutí existenčných problémov, a ktorými sa šľachtenie viniča stretávalo, zdvihol spomínaný pán telefón a zavolal svojho ministra Zsolta. „Teda pán minister sú tu takí a takí ľudia a doslova ma tu dnes otravujú a ja vôbec netuším čo odomňa chcú“. A bolo vymaľované. Som vinár a kedykoľvek a kdekoľvek som pripravený diskutovať o víne. Ak politik nie je ochotný a schopný o svojej práci diskutovať, niečo je zle v štáte dánskom, teda v štáte slovenskom.

Roman Janoušek v konzultácii s Ing. Danielom Sekerom a Ing. Tiborom Rumanom
Foto autor

Tags:

06. 04. 18

Víno v prameňoch

Na otázku, odkedy sa na našom území pije víno a pestuje vinič, nie je vôbec jednoduché odpovedať. Koncom minulého storočia historik František Kalesný prezentoval názor, že vinič sa na území Malých Karpát pestoval už v staršej dobe železnej (halštatská doba). Svoje tvrdenia odvodzoval najmä z výskumov archeológa Mikuláša Dušeka, ktorý začiatkom 60. rokov 20. storočia uskutočnil archeologické vykopávky na vrchu Molpír pri Smoleniciach. Tu sa rozprestieralo rozsiahle hradisko, vybudované spoločnosťou ľudí – nositeľov kalenderberskej kultúry. Dušek okrem iných predmetov objavil osem nožov, ktoré charakterizoval ako vinohradnícke, a hlinenú nádobu, ktorá mala slúžiť na uchovávanie vína. Datoval ich do 7. – 6. storočia pred n. l. Tieto tvrdenia však musíme považovať za nepodložené, pretože od vykopávok na Molpíre archeológovia nepotvrdili výskyt vinohradníckych nástrojov z uvedeného obdobia na našom území.

Tags:

02. 04. 18

Od deskripcie k veršíkom

Nalievate si božský mok do čaše a ste plný očakávania. Zapájate svoje zmysly a vnárate sa do duše vína. Nie je to také prosté. S vínom sa spoznávate ako s peknou ženou. Zdvorilo pozdravíte, ono vám podá ruku, pozriete sa mu do očí, ovoniate ho, ochutnáte. Hovoríte s ním opatrne. Zapáčilo sa vám alebo vás nechalo chladným? Ako ktoré… Kontakt s vínom má byť dôsledný. Choďte na to, uvážene a krok za krokom. Diskutujte, debatujte, polemizujte s ním. Buďte pozorní a vnímajte akou rečou hovorí. Je hrmotné, taktné, zhovorčivé?Ako ktoré… Pokračujte a hľadajte výrazové prostriedky ako ho charakterizovať. Nuž a aby vám to neuniklo, nesublimovalo, zapíšte si to. K tým písaným slovám, idúc po ixovej časovej osi jeho zrenia, sa potom vracajte. Zlepšilo sa, pokročilo, vyzrelo do krásy? Ak je na vrchole, uskutočnite rozhodný krok. Nafľašujte ho a ponúkajte ho tým, ktorí vaše moky milujú.

Tags:

30. 03. 18

Riadenie hudby budúcnosti vo výskumnom laboratóriu

Symfónia vína 

Časť VI.

Perfektne vyvážené víno môže v ústach vyvolať symfóniu. Dosiahnuť vznešenosť vo víne tak ako aj v hudbe, vyžaduje fantáziu a zároveň kvalifikovanosť… Článok uznávaného austrálskeho vedca Isaka S. Pretoriusa z Australian Wine Research Institute s názvom „Conducting Wine Symphonics with the Aid of Yeast Genomics“ skúma relevantné otázky v súvislosti s výrobou vína a úlohou kvasiniek a ich genomiky pri zlepšovaní kvality vína (pokračovanie z predchádzajúceho čísla).

Tags: