06. 06. 14

Medzinárodná konferencia o nerovnováhe v potravinovom reťazci

V Bratislavskom vládnom hoteli Bôrik sa 13. mája t.r. uskutočnila medzinárodná konferencia zameraná na vzťahy medzi obchodnými reťazcami (OR) a dodávateľmi potravín. Organizátormi boli Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) a Európsky hospodársky a sociálny vývoj (EHSV). Obidve organizácie už dlhodobo vytrvalo poukazujú na závažné dôsledky dominantného správania sa veľkých obchodných systémov: SPPK iniciovala už prvý slovenský zákon o obchodných reťazcoch z roku 2003, ktorý bol odvtedy viac krát novelizovaný, zrušený a pod rôznymi názvami nanovo prijatý. EHSV prijal svoje prvé stanovisko už v roku 2005 (bol to vôbec prvý kritický dokument inštitúcií EÚ), odvtedy boli prijaté ďalšie štyri, pričom najmä ten ostatný, z februára 2013, bol napísaný „nediplomaticky“ a otvorene nazýval veci pravými menami. 

Igor Šarmír Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

Foto www.sppk.sk

Tags:

03. 06. 14

Naše vína šíria vo svete dobré správy o Slovensku

Rok 2014 je pre naše vína mimoriadne úspešný. Zo všetkých medzinárodných súťaží prichádzajú pozitívne správy a my sme si už začali zvykať na plné hrste medailí. Tento rok pribudli ďalšie tromfy: tituly Šampiónov,  Grand Prix, Objav roka, najvyššie hodnotené vína celej súťaže… Záujem vinárskeho sveta sa obracia smerom k Slovensku a milovníci vína túžia ochutnať moky z krajiny, o ktorej donedávna možno ani netušili.

Ing. Edita Ďurčová

Foto archív autorky, Víno Matyšák

Tags:

31. 05. 14

Úspešné slovenské Merloty

Slovenské vína na zahraničnej súťaži opäť bodovali. Konkrétne na súťažnej prehliadke vín spojenej s odrodou Merlot – Mondial du Merlot & Assemblages. Hrdým nositeľom ocenenia „Prix du Meilleur Assemblage“ je cuvée Camerlon, Prestige Oak Wood, ročník 2011 od fi rmy Víno Matyšák, s.r.o. Zlatú medailu získal ružový Petit Merle Rose 2013 a strieborné ocenenie Petit Merle Barrique 2011, obe vína z produkcie vinárstva Elesko a.s.

Katarína Ďurčanská

Tags:

27. 05. 14

Kvalita vína je prvořadou prioritou

Jste vinařem, pro kterého je kvalita vína tou prvořadou prioritou? Jste otevřeni novým technologickým trendům, které napomáhají dovézt vaše vína k naprosté dokonalosti a jedinečnému prožitku z každého doušku? Chcete vaše vína postavit vedle vín nejlepších světových vinařství?

Možnost bezplatného předvedení čerpadla ve Vašem vinařství. Volejte: +421 948 108 128
AJé, foto Společnost Vinařský ráj

 

Tags:

25. 05. 14

Prírodné a spoločenské podmienky ovplyvňujúce rozvoj vinohradníctva

Pestovaním viniča a výrobou vína sa na našom území zaoberalo, v novodobej histórii, už viac ako 40 generácií. Každá z nich sa snažila výraznými melioračnými zásahmi zlepšovať pestovateľské podmienky viniča, čo sa následne odzrkadlilo na vlastnostiach vinohradníckych pôd. Z hľadiska klasifikácie pôd išlo o premenu pôvodných pôdnych typov, napríklad kambizemí, hnedozemí, luvizemí, černozemí na pôdy typ, ktorý sa označuje v súčasnosti ako kultizem (pozri tabuľku). Charakterizujeme ich ako pôdy výrazne pretvorené ľudskou činnosťou do hĺbky viac ako 0,35 m od povrchu rigolovaním (hlbokým kyprením a kultivačným premiešaním profi lu) a lokálne aj výstavbou terás.

Ing. Eva Pekárová, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava

Tags:

22. 05. 14

Mikrobiálne osídlenie viniča

Vieme, že rastliny podobne ako živočíchy sú trvalo osídlené mikroorganizmami, avšak až dnešné moderné molekulárne techniky nám umožňujú prvé nahliadnutia do ich sveta a do vzťahu s hostiteľom. Ako nám pochopenie týchto vzťahov pomôže pri pestovaní zdravšieho viniča a vyrábaní lepšieho (autentickejšieho) vína? 

Miloš Mikuš

Foto autor

Tags:

20. 05. 14

47. Valtické vinné trhy

Za účasti 35 zástupců médií se 9. května uskutečnila tisková konference k 47. Valtických vinných trhů (VVT) a k problematice vinařství v ČR. Tradičně se pak otevřel 47. ročník VVT chorál zpěvných vinařů „Vinohrady, vinohrady“.  Po slavnostním projevu předsedy Společnosti VVT Ing. Marka Šťastného byly předány medaile a diplomy i zvláštní ocenění – poháry úspěšným vinařům – a čtyři stovky vinařů a pozvaných hostů mohlo degustovat z 885 shromážděných vzorků vín. Pak se již nahrnuli dovnitř dosud venku vyčkávající návštěvníci a v hojném počtu zaplnili uvolněnou Jízdárnu. 

 

Tags:

18. 05. 14

Efektivní sklizeň hroznů ve vinařství Baloun – již sedm let se sklízeči hroznů GREGOIRE

Vážení čtenáři, v dnešním čísle časopisu Vinič a víno bychom vám rádi přiblížili praktické zkušenosti se sklízeči hroznů francouzské značky GREGOIRE, jejímž výhradním dovozcem do České a Slovenské republiky je již téměř 15 let hodonínská firma HM, s.r.o. Vinařství Baloun z Velkých Pavlovic má se sklizní hroznů pomocí taženého sklízeče mnohaleté zkušenosti. Proto jsme na toto téma hovořili s agronomem tohoto vinařství, panem Dušanem Floriánem.

Text a foto HM s.r.o.

Tags:

16. 05. 14

Plně mechanizovaná sklizeň hroznů je na vzestupu

Plně mechanizovaná sklizeň hroznů je mezi vinohradníky stále více populární. Ve vinařských podnicích v České republice přibývá samojízdných sklízečů hroznů. Tyto stroje totiž většinou současně plní také funkci portálového nosiče pro rosiče a využívají se k ochraně révy vinné proti houbovým patogenům. Jeden stroj proto zvládne ve vinohradnictví dvě velmi důležité operace. Sklizeň hroznů pomocí sklízeče hroznů je také velmi ekonomicky výhodná. Vinařský podnik dosáhne významné úspory v nákladech za sklizeň, v porovnání s ruční sklizní. Dokonce i pronájem mechanizované sklizně formou služby je levnější, než ruční sklizeň hroznů.

Doc. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D., Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita, Brno

Foto autor

Tags:

13. 05. 14

Kalamitný výskyt húseníc

Z listov čitateľov

K napísaniu príspevku do časopisu o mimoriadnom výskyte húseníc, ktoré značne poškodili pučiaci vinič a tak ohrozili budúcu úrodu hrozna, predovšetkým v Južnoslovenskej vinohradníckej oblasti, ma inicioval fakt, že som nezaznamenal adekvátny prístup kompetentných orgánov k vysvetleniu a riešeniu tejto kalamitnej situácie. Nereagoval ani jeden z profesionálnych vinohradníckych a vinárskych zväzov a žiaľ, ani fytopatológovia z Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho. Teda, odborný článok o výskyte húseníc som si prečítať nemohol, lebo som ho v žiadnom periodiku v tom období nenašiel. Denník Pravda a krátke šoty v televízii zaznamenali v podstate len výpovede pestovateľov viniča o výskyte škodcu v ich vinohradoch a o škodách, ktoré spôsobil, tiež  o jeho nočnom zbere. Ochranou sa v krátkosti zaoberal jedine Ing. Gašpar Vanek, CSc.

Ing. Vladimír Sodoma

Foto Karol Kovacs

Tags: