19. 06. 16

Editio Vinifera – poézia vína písaná ženskou rukou

Tvorba odborného periodika je kolektívne dielo erudovaných odborníkov. Nie je tomu inak ani pri časopise Vinič a víno, ktorý sa teší priazni čitateľov už vyše pätnásť rokov. Rozhodnou autorskou mierou prispieva k  vysokej odbornosti a pestrosti jeho obsahu aj členka redakčnej rady enologička, someliérka, obchodníčka s vínom a marketingová manažérka, lektorka, medzinárodná degustátorka a zanietená propagátorka slovenského vína Ing. Edita Ďurčová, ktorá nedávno uviedla na trh vlastnú značku Editio Vinifera, vína s puncom ženského fenoména. V rozhovore nám dovolila nahliadnuť do jej „kolektívnej enologickej dielne“.

Za rozhovor ďakuje Zdenka Šuranská

Foto archív autora

Tags:

17. 06. 16

Valtické vinné trhy táhnou návštěvníky i po padesáti letech

Po půl století od svého vzniku měl 49. ročník Valtických vinných trhů (VVT) tisíce příznivců, kteří neváhali přijet do Valtic i přes nepříznivou předpověď počasí. Těšili se nejen na pestrou vinařskou přehlídku dobrých vín, ale také byli zvědaví na zrekonstruovaný výstavní areál.

Valtice, 18. května 2016 Ing. Jan Otáhal

Foto autor

Tags:

15. 06. 16

Mezinárodní soutěž vín v Moravskoslezském kraji

Cuvée 2016 Ostrava 

Čtrnáctý ročník ojedinělé mezinárodní soutěže kupáží, asambláží a známkových vín uspořádal ve dnech 18. a 28. dubna Klub ostravských vínobuditelů K.A.H.A.N. ve spolupráci s hotelem Zámek Zábřeh a Národním vinařským centrem. Akce proběhla za podpory Vinařského fondu. Iniciátorem a duchovním otcem jediné soutěžní přehlídky vín v Moravskoslezském kraji byl guru českého a moravského vinařství prof. Vilém Kraus. 

MUDr. Martin Křístek, foto autor

Tags:

12. 06. 16

VÍNO SPU 2016, vzdáva hold šľachtiteľom

Fakulta záhradníctva a krajinného Inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre usporiadala 4. mája t.r. na pôde univerzity ôsmy ročník celoslovenskej súťažnej výstavy vín „VÍNO SPU 2016“. Cieľom výstavy, ktorá mala pôvodne edukačný zámer, je povýšiť ju na univerzitné odborné kultúrno-spoločenské podujatie. Účastníci verejnej prehliadky – konala sa 20. mája t.r. v priestoroch dekanátu FZKI SPU v Nitre, pri bohatom odbornom programe a odovzdávaní ocenení producentom víťazných vín – zhodne skonštatovali, že sa zámer podarilo splniť.

-zš- Foto Z. Šuranská 

Tags:

10. 06. 16

Danube Wine 2016 – mladá súťaž s atribútom profesionality

Medzinárodná súťaž vín Danube Wine, ktorá vznikla z iniciatívy združenia Podunajská vínna cesta, predovšetkým jej predsedu Ing. Igora Štumpfa, v tomto roku zaznamenáva svoj štvrtý ročník. Aj keď nepatrí medzi tie, ktoré sa hrdia dlhodobou tradíciou, kvalitou vín zápoliacich o víťazstvo, ale aj organizáciou celého podujatia, si právom vyslúžila uznanie jej účastníkov a tiež zaradenie medzi nominačné výstavy do Národného salónu vín SR. A ak je reč o vínach, väčšina z prihlásených 272 vzoriek má svoje rodisko z Južnoslovenskej a Nitrianskej vinohradníckej oblasti. Už samotné pôdno-klimatické podmienky v regiónoch týchto oblastí dávajú záruku kvality dopestovaného hrozna. Ak ju dokáže svojim fortielom umocniť aj výrobca vína – a o takýchto majstrov v kraji na juhu Slovenska nie je núdza – vzniknú moky hodné vysokého bodového hodnotenia a zisku zlatého a strieborného kovu.

-zš- foto Z. Šuranská

Tags:

08. 06. 16

Rozprávkové víno v Bojniciach

Bojnice sú rozprávkové mestečko. Malebné námestie pod monumentálnym zámkom je každú jar preplnené návštevníkmi. Hlavným dôvodom je najmä pre deti atraktívne podujatie – Medzinárodný festival duchov a strašidiel. V rovnakom čase sa však v Bojniciach konalo aj odborné hodnotenie vín s bohatou tradíciou – VÍNO BOJNICE. V prvú májovú sobotu sa tak v uliciach a tajomných zákutiach Bojníc mohli stretnúť návštevníci festivalu a vinárski odborníci. Rekordný počet degustátorov prišiel zhodnotiť rekordný počet – takmer tisícku vzoriek vín.

Katarína Ďurčanská, foto Galeria Velvet

Tags:

04. 06. 16

XI. Medzinárodný festival Frankovky modrej, ružových a šumivých vín

V Kultúrnom dome Račan sa 4. apríla konal už jedenásty ročník Medzinárodného festivalu Frankovky modrej, ružových a šumivých vín. Organizátor podujatia, Villa Vino Rača a.s., ktorej sídlo je úzko späté s touto odrodou, pripravil vyprofilovanú súťaž vyžadujúca si, aby všetky vzorky, popri podmienkach stanovených pre samotnú súťaž, splnili aj podmienky štatútu pre Národný salón vín SR. 

-zš- foto Z. Šuranská

Tags:

03. 06. 16

Jubilejné AGROVÍNO

Návšteva mesta pod Zoborom, najmä ak súvisí s vínom, núti nazrieť do čias minulých. Historické dokumenty potvrdzujú fakt, že vinohradníctvo v chotári Nitry má dávnu tradíciu. S istotou možno tvrdiť, že sa tu pestoval vinič minimálne od založenia kláštora Sv. Hypolita. Prvá písomná zmienka sa nachádza v Zoborskej listine až z roku 1113. V okolí Zoborského kláštora, ktorý potreboval víno na bohoslužobné obrady, sa však pestoval vinič ešte omnoho skôr. Prešli storočia a dnes v meste omývanom riekou Nitrou zaznamenávame ďalšiu, novodobú historickú udalosť – 20. výročie konania súťaže vín AGROVÍNO.

-zš- Foto Zdenka Šuranská

Tags:

01. 06. 16

Víno vo Veľkom Bieli

Degustácia vín XI. ročník vinárskej akcie Biel Vinalia – súťaže, ktorá je súčasťou nominačných výstav pre Národný salón vín SR – bol pre mňa sympatickým lákadlom. Som totiž veľmi zvedavý, čo ponúkajú vinári v menej propagovaných vinárskych lokalitách. Či sledujú moderné trendy, alebo sa skôr pridržiavajú tradícií. 

Andrzej Kalinowski

Tags:

28. 05. 16

VIII. ročník Vienále Topoľčianky

Feministické hnutie už dávnejšie opadlo a ženy v Európe dnes majú podstatne viac práv (ale aj povinností), ako to bolo pred sto rokmi. A tak nie je prekvapením, že aj vo vinárskom svete, ktorý je žiaľ ešte stále verejnosťou vnímaný skôr ako svet mužov, pracuje množstvo schopných a kvalifikovaných žien. Enologičky, technologičky, kontrolórky kvality, inšpektorky, sommeliérky, majiteľky vinárstiev, obchodníčky i novinárky píšuce o víne – to je prierez profesií, ktoré dámy v oblasti vína zastávajú. Práve takéto dámy prijali pozvanie do Topoľčianskeho kaštieľa, kde sa 12. apríla t.r. uskutočnil VIII. ročník súťaže Vienále Topoľčianky. 

Katarína Furdíková,

Foto Z. Šuranská, Chateau Topoľčianky a Vinidi

Tags: