25. 05. 16

Bélova filozofia vína

Držím v rukách knižtičku Bélu Hamvasa „Filozofia vína“. Jej obsah dôverne poznám už roky. „Hltal“ som ju už v jej prvom vydaní. Písal sa vtedy rok 2002 a o víne sa v tom čase už intenzívne diskutovalo. Nuž a vďaka Hamvasovi ešte viac. Tentoraz kniha vyšla vo vydavateľstve Marenčin PT a má čosi vyše 170 strán. 

Fedor Malík st.

Tags:

21. 05. 16

Degustácia vín s terapeutickým účinkom

Múzeum je aj priestor pre spájanie starého s novým, tradičného s inovačným. Mladý kolektív v Malokarpatskom múzeu v Pezinku, pod vedením riaditeľa PhDr. Martina Hrubalu, PhD., vyplnil na trhu dieru, ktorá sa dotýka degustácie vín. Ako jediné na Slovensku prináša návštevníkom možnosť zažiť degustáciu vín v úplnej tme alebo pri striedaní rôzneho svetla a hudby. Takáto akcia nie je len chutná a zaujímavá, ale má aj terapeutické účinky. 

Foto Malokarpatské múzeum Pezinok

 

Tags:

20. 05. 16

Titračné stanovenie niektorých parametrov vo víne

Abstrakt

V súčasnom období je v záujme Európskej Únie aby všetky laboratóriá zaoberajúce sa analýzou potravín a nápojov, teda aj vína, spĺňali najprísnejšie kritériá vychádzajúce z nariadení EÚ. Keďže je v rámci EÚ voľná zóna obchodu, víno s chráneným označením pôvodu musí byť pred jeho uvedením na trh certifikované. Naše akreditované skúšobné laboratórium analýzy vína v Ústrednom kontrolnom a skúšobnom ústave poľnohospodárskom (ÚKSÚP) v Bratislave, spĺňa kritériá normy ISO 17025:2005. V  článku porovnávame výsledky pri titračných stanoveniach celkovej kyslosti, redukujúcich cukrov a SO2 vo vínach a súčasne  poukazujeme na rozdiely pri klasickej a automatickej titrácii.

Abstract

The aim of this research was to compare results of determination of SO2, sugar and total acidity in real wine samples vintage 2013 (white wines and red wines) by classic and automatic titration. The results shows that both methods could be used for routine analysis. The best agreement was achieved in the determination of total acids in wine.

RNDr. Jarmila Švancarová Laštincová, PhD.,

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, Bratislava 

 

Tags:

18. 05. 16

Prišli snáď zmrznutí muži skôr?

Pankrác, Servác, Bonifác – zmrznutí svätí, Žofi a ich potvrdí a Urban zatvorí. Jedna z mnohých slovenských pranostík viažuca sa na obdobie 12. – 15. mája, ktorá ohlasuje príchod studeného frontu z centrálnej časti kontinentálneho Ruska, kde zima končí svoju nadvládu. V tomto roku však prúd arktického vzduchu prišiel prekvapivo skôr.

Tags:

16. 05. 16

Toto sme si naozaj nezaslúžili…

Apríl 2016 bude pre vinohradníkov patriť medzi tie mesiace, na ktoré dozaista dlhé roky nezabudneme. Svätý Urban, patrón vinohradníkov a vinárov, mal plné ruky práce, ale napriek jeho najväčšiemu úsiliu nedokázal všade uchrániť vinohrady pred tvrdými a dlhotrvajúcimi jarnými mrazmi. Svoju úlohu si plnil svedomito 60 rokov, ale bláznivý apríl s vysokými teplotami (nad 20 °C) značne prírodu pomotal. Vďaka zmene klimatických podmienok Slovensko zažilo veľmi miernu zimu, ktorá tiež dopomohla skoršiemu a urýchlenému prebudeniu a vývoju vegetácie. 

Ing. Štefan Šimonka, BASF Slovensko

Foto autor

Tags:

14. 05. 16

Škody spôsobené jarnými mrazmi

Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska, v súvislosti so škodami spôsobenými jarnými mrazmi v 17. týždni t.r., vydal 2. mája tlačovú správu. 

Tags:

14. 05. 16

MIA látky a ich využitie pri ochrane rastlín

Pri akomkoľvek koncepte ochrany rastlín, pri akomkoľvek type poľnohospodárkej produkcie, je potrebné mať vždy na pamäti, že 99 % profesionálnych farmárov nerobí túto činnosť pre zábavu, rozptýlenie, alebo ako súčasť miestneho folklóru, ale ako činnosť s finančným výsledkom, ktorý živí tisícky rodín pracujúcich na poli. Na toto nesmieme nikdy zabúdať pri akademických úvahách, pri myšlienkových vzletoch a pri skladaní parciálností do mozaiky nášho poznania. Vedeckú predstavivosť a nadšenie z poznávania nepoznaného si však musíme zachovať.

Tags:

12. 05. 16

Naše vinohrady ohrozujú fytoplazmózy

V ostatných rokoch sa ochrana viniča s stáva čoraz zložitejšou. Pozorujeme zvyšovanie škodlivosti, stúpanie agresivity bežných patogénov, badáme však aj pribúdanie nových škodlivých činiteľov, ktoré sa v našich vinohradoch doteraz vôbec nevyskytovali. Sú vinohradníci pripravení na dôsledné pozorovania, na prehliadky vinohradov počas vegetácie? Budú pripravení odhaliť také chorobné príznaky na viniči, ktoré nie sú bežné? Všímajú si zriedkavé príznaky na kroch viniča?

Tags:

09. 05. 16

Kolik listů je vhodné odstraňovat, při odlistění zóny hroznů

Odlistění zóny hroznů se již stalo nedílnou součástí vinohradnické praxe. Stále častěji se také odlisťování provádí mechanizovaně, s využitím defoliátorů. Právě při používání defoliátorů je velmi důležité správné nastavení. Vinohradník by měl proto správně vyhodnotit všechna pro a proti a stanovit pak optimální počet listů.

Tags:

03. 05. 16

Dávno pestované odrody viniča – Prachttraube

Táto zaujímavá stolová odroda viniča je na Slovensku takmer neznáma. V minulosti sa možno ojedinele vyskytovala u drobných pestovateľov v záhradkárskom systéme pestovania stolových odrôd. Prachttraube nebola ani súčasťou veľkého svetového sortimentu viniča – okolo 1800 odrôd, ktoré sme za obdobie približne 50 rokov minulého storočia sústredili vo Výskumnom ústave vinohradníckom a vinárskom v Bratislave a v Šenkviciach a z ktorého, žiaľ, porevolučným „šafárením“ s hodnotami a majetkom niektorých riaditeľov tohto ústavu ostalo zachované iba torzo. Prachttraube sme však mali možnosť študovať s láskavým súhlasom generálneho riaditeľa Znovín Znojmo, Ing. Pavla Vajčnera v Náučnej vinici starých odrôd viniča, ktorú pri Moravskom sklípku v Šatove táto spoločnosť vysadila. Štúdium prebiehalo v rokoch 2006-2008.

Ing. Dorota Pospíšilová, PhD., Ing. Rastislav Šimora

Tags: