Poľnohospodárske podniky často ohrozujú nepredvídané udalosti spôsobené nepriazňou počasia, s následnými škodami na porastoch a stratami na úrode. Výnimkou nebola ani tohtoročná jar, s výskytmi mimoriadnych mrazov. Finančnú stabilitu pri týchto negatívnych zásahoch prírody zabezpečuje producentom inštitúcia, ktorá dobre pozná a rešpektuje špecifiká poľnohospodárskej výroby, priamo závislej od pôdno-klimatických podmienok počas celého vegetačného obdobia. Už viac ako osem rokov je v tejto oblasti aj v povedomí vinohradníkov a ovocinárov na Slovensku úspešne zafixovaná Agra poisťovňa – s takmer 70. ročnou tradíciou a skúsenosťami materskej inštitúcie, jednej z najväčšej špecializovanej poisťovni v  Európe. O poskytovaných službách, ktoré každoročne obohacuje o novinky na slovenskom poľnohospodársko-poistnom trhu, sme sa rozprávali s jej riaditeľom Ing. Daliborom Bánom.

Ďakujem za rozhovor Zdenka Šuranská

Foto Agra poisťovňa

Tags: