24. 06. 19

O.K. SERVIS BioPro prezentovala prípravky renomovaných značiek

Spoločnosť O.K. SERVIS BioPro je dlhoročným partnerom výrobcov potravín a nápojov, teda aj vína, v Čechách i na Slovensku. Do výrobnej praxe prináša najnovšie výsledky vedy a výskumu z enologickej oblasti, ktoré sa s úspechom uplatňujú vo vyspelých vinárskych krajinách. S cieľom predstaviť nové produkty a zaujímavé inovačné riešenia spejúce k ekologickým a pritom minimálnym zásahom do procesu výroby, tiež ku zvýšeniu kvality finálneho produktu – vína – pravidelne usporadúva odborné semináre. Tohtoročný, v poradí už sedemnásty, sa za bohatej účasti výrobcov vína konal v máji t.r. v spoločnosti TERRA WYLAK vo Veľkom Záluží.

Tags:

20. 06. 19

Na slávnosti v Štúrove, na degustácii v Belej

V Štúrove na brehu Dunaja sa v nedeľu 12. mája konala celonárodná matičná slávnosť, počas ktorej pod záštitou predsedu vlády Petra Pelegríniho matičiari odhalili sochu slovenského národovca Ľudovíta Štúra. Mesto nesie meno nášho buditeľa, kodifi kátora slovenského jazyka, už 71 rokov. V meste nemá dosial žiadnu pamätnú tabulu. Myšlienka postaviť v meste pamätník vznikla pred dvadsiatimi rokmi pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia.

Tags:

18. 06. 19

Akadémia tretieho veku v Pezinku

Toľko definícia záujmového štúdia o.i. i odboru Vinohradníctvo, vinárstvo a somelierstvo, ktoré v máji 2019 ukončí dalších 26 poslucháčov. Podujatia sa konali pod záštitou primátora mesta pána Olivera Solgu od roku jesene 2013. V priebehu troch štvorsemestrálnych cyklov sa na stretnutí zúčastnilo viac ako sto seniorov z Pezinka a blízkeho okolia, niektorí si pre veľký záujem stretnutia zopakovali.

Tags:

15. 06. 19

Hontiansky súdok oslavuje 10. výročie

Pred nedávnom sa mi dostal do ruky katalóg z 1. ročníka Hontianskeho súdka. Náhodou. Niečo som v rýchlosti (ako v poslednom čase snáď všetko) hľadal v garáži a zrazu som objavil zabudnutý katalóg. Zastavil som sa, začal ho čítať a v mysli sa mi hneď vynorila kopa spomienok. Hneď som si spomenul na ten pocit, keď som ho prvýkrát dostal do ruky. Kedy? No asi dve hodinky pred prvou verejnou degustáciou 21.5.2010.

Tags:

07. 06. 19

Cuvée 2019 0strava

Sedmnáctý ročník ojedinělé mezinárodní soutěže kupáží, asambláží a známkových vín, uspořádal ve dnech 15. a 25. dubna Klub ostravských vínobuditelů K.A.H.A.N. ve spolupráci s hotelem Zámek Zábřeh a Národním vinařským centrem. Akce proběhla za podpory Vinařského fondu. Iniciátorem a duchovním otcem jediné soutěžní přehlídky vín v Moravskoslezském kraji byl guru českého a moravského vinařství prof. Vilém Kraus.

Tags:

06. 06. 19

19. ročník súťaže Víno Bojnice

Malebné kúpeľné mesto Bojnice ponúka návštevníkom množstvo zaujímavých podujatí. Za uplynulých osemnásť rokov sa medzi významné zaradila a najmä milovníkom vína do povedomia zafixovala súťaž VINO BOJNICE – nominačná súťaž do Národného salónu vín SR. V apríli t.r. sa konal jej 19. ročník, pričom opäť zaznamenala rekordný počet súťažných vzoriek a výrobcov ašpirujúcich na víťazstvo. Do tejto medzinárodnej súťaže vín (popri slovenských vínach mali zo zahraničných najväčšie zastúpenie vína z Českej republiky), sa ich prihlásilo 869 od 171 producentov z piatich krajín.

Tags:

04. 06. 19

Odroda aj pre ďalšie generácie

9. Medzinárodný festival Rizlingu vlašského

Sú súťaže, na ktorých sa urputne bojuje o prvenstvo. Napokon, o to vlastne ide – byť najlepší, uznávaný, byť víťazom. Sú však aj také zápolenia, v ktorých dominuje láska a úcta. Takúto myšlienku vo mne evokovala účasť, ako degustátorky, na IX. ročníku Medzinárodného vínneho festivalu Rizlingu vlašského vo Svätom Petre. Nadšenie organizátorov podujatia a slová osobností obce pri slávnostnom otvorení súťaže potvrdzovali, že tu skutočne ide o niečo viac, ako o len víťazné vavríny. Ide o úctu k odrode od nepamäti ťažiskovej v tejto malebnej a históriou opradenej južnoslovenskej obci – k Rizlingu vlašskému.

Tags:

02. 06. 19

Výnimočné ženy vybralo výnimočné vína

V marci tohto roku vstúpila jedinečná súťaž vín, pri ktorej adeptov na víťazov vyberajú z početných kandidátov výhradne ženy – Vienále Topoľčianky – do ďalšej desiatky rokov svojej existencie. Nový ročník sa niesol aj v znamení noviniek. Súťaž opustila historické múry kaštieľa a konala sa, možno povedať pri „prameni vína“. V modernej a účelovo zrekonštruovanej prezentačnej miestnosti priamo vo vinárstve. Elegantné prostredie poskytovalo dostatok priestoru, svetla, optimálnu teplotu a vynikajúcu atmosféru.

Tags:

31. 05. 19

Templářske sklepy Čejkovice – jedniné vinářske družstvo v ČR

Řekneme-li ještě i dnes, 30 let od zásadních změn v naší společnosti, něco o družstevním vlastnictví, vybaví se zvláště nám, pamětníkům zemědělské historie, JZD (jednotné zemědělské družstvo) a všechny peripetie, spojené především se zakládáním zemědělských družstev po „Vítězném únoru v roce 1948“ a dál. Nepřekonatelným problémem JZD i přesto, že mnohá dosáhla v průběhu existence dobrých výsledků v zemědělské produkci, jakož i zlepšení výrobních podmínek pro družstevníky, bylo družstevní vlastnictví půdy, jakožto primárního výrobního prostředku. Proto také během transformace JZD v devadesátých letech minulého století se většina družstev rozpadla a jenom ojediněle vznikly v původních zemědělských areálech akciové společnosti, které ovšem také hospodaří na pronajaté půdě.

Tags:

28. 05. 19

Vy sa pýtate, laboratórium odpovedá

2. časť

Z hľadiska senzorického hodnotenia vína je veľmi dôležitá jeho iskrivosť, čistota a čírosť. Tieto parametre sú primárne dôležité pre konzumentov, pretože si ich priamo spájajú s kvalitou vína, pričom ide o priamy prvotný kontakt s vínom.

Tags: