Ekologická ochrana viniča 1.časť

Účinná ekologická ochrana viniča priamo závisí od výživy, od výberu a správnej aplikácie ekologických prípravkov a včasného uskutočnenia zelených prác. Živinami harmonicky zásobený, vitálny a prevzdušnený porast viniča v priebehu celého vegetačného obdobia, nám značne uľahčí ochranárske zásahy. Povedzme si skutočnú pravdu, že naše vinohrady sú vo väčšej miere neharmonicky zásobené živinami. Príčina pochádza ešte z obdobia spred 40-50 rokov, kedy sa do pôdy vo veľkom aplikovali hnojivá, predovšetkým NPK. V tom období sa dostala väčšina vinohradníckych pôd do stavu silného až toxického prehnojenia, a to sa prejavilo v stave indukovaného nedostatku zásobenia niektorými živinami.

Tags: