03. 07. 18

Krátkodobé ozelenění a výživa révy vinné dusíkem

Ozelenění se využívá v našich vinicích již téměř 30 let. Tradiční systém ozelenění byl založený na spontánním trvalém ozelenění meziřadí vinic. Častým mulčováním se podařilo vytlačit z vegetace plevele a ozelenění se stalo vlastně zatravněním. Ve vinicích proto převažovala monokultura druhů trav z čeledi lipnicovité (obrázek 1). Hustý a mělký kořenový systém trav představoval velkou konkurenci pro révu vinnou ve vztahu k vodě a také dusíku.

Tags:

01. 07. 18

O prioritách v prospech vinohradníkov a vinárov

Základnou úlohou Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave (ÚKSÚP) je výkon štátnej odbornej kontroly a skúšobníctva v podmienkach rezortu, ako aj štátny dozor nad kvalitou vstupov do poľnohospodárstva, v záujme ochrany zdravia ľudí, zvierat a ochrany životného prostredia. Pracoviská ústavu, teda aj Odbor vinohradníctva a vinárstva, popri týchto hlavných úlohách plnia aj dôležité poslanie v oblasti tvorby a inovácie legislatívnych noriem, vyplývajúcich zo zákonov Národnej rady SR a právnych prepisov Európskej únii. Na aktuálne úlohy Odboru vinohradníctva a vinárstva, aj z tohto aspektu, sme sa opýtali Ing. Ivany Benkovičovej, ktorá od apríla tohto roku zastáva funkciu jeho riaditeľky.

Tags: