30. 10. 16

Diplomové práce Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave

Inžinierske štúdium Fakulty chemickej a potravinárskej technológie v Bratislave tento rok úspešne ukončilo niekoľko stoviek študentov. Široký záber FCHPT dáva študentom možnosť študovať rôzne odbory a medziodborové tematiky, medzi ktoré patrí aj veda o víne – enológia. Enologickou problematikou sa v tomto roku zaoberali nasledujúce diplomové práce.

Ing. Katarína Furdíková, PhD., foto autor

Tags:

28. 10. 16

Keď je profesia celoživotným poslaním

Rozhovor s vinohradníkom a odborným poradcom Ing. Štefanom Šimonkom

Ak sa spojí odbornosť a oddanosť k profesii, spravidla to človeku prináša radosť a uspokojenie. Je to súčasne mimoriadne dobrý základ pre tvorivý rast, erudovanosť a verejné uznanie. O to viac, ak sa o svoje vedomosti a získané skúsenosti podelí s inými, v prospech všeobecného úžitku. O tom, že tieto konštatácie platia v plnej miere o skúsenom vinohradníkovi Ing. Štefanovi Šimonkovi, sme sa mali možnosť presvedčiť v jednom slnečnom septembrovom dni, pri návšteve jeho vinohradu v obci Svodín. Medzi vitálnymi viničovými krami, s úrodou dozrievajúceho zdravého hrozna, sme sa rozhovorili nielen o  pestovaní a ochrane viniča,  aktuálnych problémoch slovenského vinohradníctva, ale aj o jeho životnom kréde.

Ďakujem za rozhovor Zdenka Šuranská

foto autor  

Tags:

26. 10. 16

Vinárske skúšobné laboratórium synonymum vysokej profesionality

Zapísať sa do povedomia náročných zákazníkov, získať si ich dôveru a priazeň, si často vyžaduje dlhšie časové obdobie. Vinárske skúšobné laboratórium VIN.LAB, s.r.o. so sídlom v Pezinku sa kvalitou vykonávaných služieb v oblasti skúšania vína, muštov, výrobkov na báze vína, liehovín a nealkoholických nápojov, za vyše roka svojich aktivít zaradilo medzi vyhľadávané a žiadané inštitúcie. Výsledky jeho práce na vysokej profesionálnej úrovni, uspokojujúce široký záber zákazníkov – producentov nápojov – zaručuje nielen jeho vybavenie najmodernejšou laboratórnou technikou, ale aj vysoko kvalifikovaný personál s dlhoročnými skúsenosťami. Súčasné ale aj budúce aktivity Vinárskeho skúšobného laboratória VIN.LAB približujeme našim čitateľom v rozhovore s jeho vedúcou Ing. Zuzanou Guželovou.

Tags:

24. 10. 16

Opustil nás Ing. Gašpar Vanek, CSc.

V krásném interiéru moderní architektury františkánského kostela v Karlově Vsi v Bratislavě jsme se 29. července rozloučili s kolegou, přítelem, významným vědcem, ilustrátorem a moudrým učitelem Ing. Gašparem Vanekem CSc. Vinařská a vědecká komunita na Slovensku, v Čechách a v Maďarsku v Gašparovi ztrácí nejen přítele, ale i obrovský zdroj znalostí a zkušeností.

Dr. Ing. Milan Hluchý, předseda spolku Ekovín

Tags:

22. 10. 16

Slovenské sekty opäť medzi elitou

Až štyri sekty z portfólia spoločnosti Hubert J.E. si domov priniesli strieborné medaily z 13. ročníka z medzinárodnej vinárskej súťaže AWC Vienna – najväčšej oficiálne uznanej súťaže vín na svete. Víťazné sekty Hubert L´Original Brut a Rosé, Hubert Cabernet Sauvignon Blanc de Noir a Hubert de Luxe Rosé dosiahli mimoriadny úspech a ukázali vysokú úroveň kvality slovenských šumivých vín aj na súťažnej pôde v zahraničí.

Tags:

20. 10. 16

Úspešné pokračovanie súťaže Víno Terra Wag

Vo štvrtok 8. septembra 2016 sa v obradnej sieni na Mestskom úrade v Šali konal druhý ročník súťaže Víno Terra Wag. Degustátori v štyroch komisiách zhodnotili viac než 200 vzoriek vín.

Tags:

19. 10. 16

Trendy v maloobchode vínom

V medzinárodnom obchode s vínom je všeobecne známe, že kanály, ktorými sa víno dostáva ku spotrebiteľom sú v pohybe, ako nikdy predtým. Konzumenti vína, ktorí prevažne žijú v mestách a sú po celom svete prepojení informačnými sieťami, menia svoje nákupné zvyky, a tento zmenený dopyt tiež utvára charakter aktivít obchodníkov nielen s vínom, ale aj všeobecne. Ťažiskovou otázkou pritom je, ako sa tieto zmeny prejavujú na trendy zreteľné na ťažiskových trhoch. Ktorým obchodníkom sa darí lepšie než iným? Existujú zjavné vzory vývoja kanálov naprieč rôznymi trhmi, z ktorých by sa dali vyvodiť zásadné závery o tom, ako sa víno po celom svete predáva?

Zdroj ProWein, ilustračné foto archív

Tags:

18. 10. 16

Somelierske vzdelávanie v tíme profesionálov

Somelierstvo na Slovensku zažíva po rokoch stagnácie renesanciu. Záujem absolventov odborných škôl, dopyt z prevádzkovej praxe, ako aj samotných výrobcov vína, upriamuje pozornosť na ponuku profesionálnych odborných kurzov, so zameraním na profesiu someliera. Aj preto našim čitateľom prinášame prehľad pripravovaných kurzov somelierstva s akreditáciou v rámci riadneho doplnkového odborného vzdelávania, ktoré v Slovenskej republike odborne garantuje Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska v Modre. Jeho súčasťou sú aj kontaktné údaje na organizačný tím zabezpečovateľov a predstavenie odborných lektorov.

Tags:

17. 10. 16

Budúcnosť vinárstva bude kľúčovou témou 62. Nemeckého vinárskeho kongresu v Štutgarte

Od vinohradníctva cez enológiu až po marketing – taký je program 62. ročníka Nemeckého vinárskeho kongresu, ktorý je súčasťou veľtrhu INTERVITIS INTERFRUCTA HORTITECHNICA v Štutgarte. 62. Nemecký vinársky kongres sa bude konať v dňoch 27. až 30. novembra. Budú skloňované aktuálne otázky vo vinárstve so sprievodnou témou – „Autentický a inovatívny prístup k budúcnosti – riešenie zmeny klímy a globalizácie“. Na kongrese sa tento rok zúčastnia Prof. Peter Wippermann a Prof. Dr. Luigi Moio – predseda vinárskej komisie Medzinárodnej organizácie pre vinič a víno (OIV). Spoločne s ďalšími odborníkmi budú diskutovať o súčasných a budúcich výzvach praxe a budú prezentovať riešenia vedy a výskumu. Kongres je súčasťou medzinárodného veľtrhu INTERVITIS INTERFRUCTA HORTITECHNICA. Účastníci kongresu môžu kombinovať získané poznatky s praktickou degustáciou v rámci veľtrhu. 

Viac informácií o kongrese a registračný formulár sú k dispozícii na internetovej adrese: www.dwv-kongress.de

-r-

Foto INTERVITIS INTERFRUCTA

Tags:

15. 10. 16

V Paríži ocenili knihu Pavla Dinku Skalické búdy

Medzinárodná organizácia pre vinohradníctvo a vinárstvo v Paríži (OIV), združujúca 46 štátov, ktoré pokrývajú 85 percent produkcie svetového vína, vyhlasuje každoročne (už od roku 1930) súťaž o najlepšiu knihu o vinohradníctve a víne na svete pod názvom Prix de l´ OIV. Mezinárodná porota (Jury des Prix) udeľuje spravidla v desiatich kategóriách (napríklad enológia, história, ekonomika, vedecké publikácie, vinárske regióny atď.) po jednej cene a jednom čestnom uznaní. Do ročníka 2015 prišiel rekordný počet kníh z 27 krajín, porota vybrala do užšej nominácie 40 publikácií. Z nich potom na svojom záverečnom zasadnutí v Paríži dňa 6. júla 2016 rozhodla o udelení cien a čestných uznaní.

Tags: