21. 09. 16

Sklízeče hroznů GREGOIRE pro třetí tisíciletí

Již od roku 2002 se hodonínská společnost HM, s.r.o. zabývá prodejem strojů značky GREGOIRE (obrázek 1) v České republice a na Slovensku. Široké portfolio sklízečů hroznů GREGOIRE umožňuje vybrat si ten správný model do specifi ckých podmínek každého uživatele. Kvalita nabízených produktů, a to jak po stránce materiálové kvalitní materiály a důraz na dílenské zpracování jednotlivých komponentů ), tak po stránce konstrukční (kompletace a finalizace strojů na moderní montážní lince, vynikající ergonomie ovládacích prvků apod.), jsou na vysoké úrovni a splňují požadavky nejnáročnějších zákazníků.

Foto HM

 

Tags:

19. 09. 16

Bílek Filtry: Do automatizace a přívětivosti ovládání filtrů jsme investovali miliony korun

Požadavky ze strany vinařů na funkčnost filtrů se v posledních letech výrazně změnily. Kde dříve stačil dobrý výkon, spolehlivost a výborná sanitovatelnost, tam je dnes požadována vysoká míra automatizace, uživatelského pohodlí a ovládání filtru na dálku prakticky odkudkoli. Všechno kolem nás se digitalizuje, a i když filtrace stála dlouho stranou, i ona prošla a stále prochází svou digitální revolucí. 

 

Tags:

17. 09. 16

Postrek vo vinohrade – nedocenená rutina

Ak sa obrátite na dvoch vinohradníkov so zdanlivo banálnou otázkou – „ako treba striekať“, zvyčajne dostanete tri odpovede. Jednoduchá otázka notorického zvedavca: „že prečo takto?“ situáciu určite nevylepší. S vysokou mierou pravdepodobnosti dostaneme totiž odpoveď… „lebo tak vždy striekame“. Pre tých, čo by mali záujem vniknúť do tajomstiev samostatnej „vednej disciplíny“ nazývanej striekanie, je určený tento príspevok, ktorý prináša fakty na zamyslenie bez toho, aby negoval skúsenosť starých praktikov. Pochopenie súvislosti, analýza faktov a skúsenosti, je proces, ktorý by nás mal posúvať do predu,… v poznaní.

RNDr. Bruno Gabel, CSc., Inštitút pre Kvalitu, Bratislava

Tags:

15. 09. 16

Glyfosát – kontroverzný herbicíd

dokončenie

Až do roku 1995 boli odborníci z agrochemickéch priemyslu presvedčení, že s ohľadom na špecifičnosť molekuly glyfosát (chemická štruktúra, mechanizmus účinku, takmer žiadna metabolizácia rastlinou, zanedbateľné rezídua v pôde), je šanca na vznik rezistených druhov burín minimálna, ba priam až nulová.  

Tags:

11. 09. 16

Silný výskyt plísně révy ve vinicích

Rok 2016 opět po delší době přinesl silné napadení plísní révy (Plasmopara viticola) ve vinicích. Zdá se, jakoby po několika letech se silným výskytem padlí révy, na peronosporu vinohradníci zapomněli. Důsledkem bylo výrazné napadení nejenom listové plochy keřů, ale také květenství a hroznů.

Tags:

09. 09. 16

Do Listiny registrovaných odrôd pribudli tri odrody

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, odbor odrodového skúšobníctva, zabezpečuje štátne odrodové skúšky (ŠOS) pre všetky plodiny, teda aj pre vinič hroznorodý. V ostatných rokoch sme v ŠOS skúšali päť nových odrôd viniča. V roku 2016 boli prihlásené ďalšie nové odrody. Po úspešnom ukončení ŠOS sme v roku 2016 zaregistrovali tri odrody viniča. Odrody mali počas štátnych odrodových skúšok dobrý zdravotný stav a sú prínosom pre vinohradníkov a vinárov. Udržiavateľom všetkých troch odrôd je Ľuboš Malatschek, Weinschloss Malatschek Limbach.

Tags:

06. 09. 16

Odroda Cserszegi fûszeres

Na odbornej exkurzii v maďarských vinárskych podnikoch, ktorú pre svojich členov usporiadal v auguste t.r. Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska, sme mali možnosť degustovať zaujímavé vína z odrody Cserszegi fűszeres. Zaujali muškátovo-korenistou arómou a plnou chuťou. Požiadali sme šľachtiteľa Ing. Ondreja Korpása, aby našim čitateľom v krátkosti priblížil skúsenosti s jej pestovaním.

Foto Korpás András 

Tags:

03. 09. 16

Dávno pestované odrody viniča – Magdalénka královská

Magdalénka kráľovská sa nachádzala v sortimente Výskumného ústavu vinohradníckeho a vinárskeho v Bratislave. História tohto ústavu siaha do roku 1920, kedy v rámci Štátnych výskumných ústavov poľnohospodárskych (ŠVÚP) bol zriadený aj Výskumný ústav ovocinársko-záhradnícky, ktorého riaditeľom sa stal Viktor Buchta. V roku 1924 vznikol samostatný Vinársky ústav, tiež pod gesciou ŠVÚP, ktorého riaditeľom sa stal S. Kopál. V roku 1956 bol premenovaný na Výskumný ústav vinohradnícky a vinársky a pod vedením Ladislava Lahu  bol začlenený do Slovenskej akadémie vied. Boli to pre vedecký rozvoj ústavu najdôležitejšie roky… 

Ing. Dorota Pospíšilová, PhD., Mgr. Ing. Rastislav Šimora 

Tags:

01. 09. 16

Agra poisťovňa – garantuje spokojnosť svojim klientom

Už takmer jednu desiatku rokov poskytuje na Slovensku služby vinohradníkom a vinárom inštitúcia, ktorá dobre pozná a rešpektuje špecifiká poľnohospodárskej výroby, priamo závislej od klimatických podmienok počas celého vegetačného obdobia – Agra poisťovňa. Zabezpečuje finančnú stabilitu pestovateľov poľnohospodárskych plodín, teda aj hrozna, ktorých často ohrozujú nepredvídané udalosti spôsobené nepriazňou počasia, s následnými škodami na porastoch a úrode. O tom, že je Agra poisťovňa úspešne zafixovaná v povedomí pestovateľov viniča, svedčí narastajúca klientska základňa, ale predovšetkým spokojnosť stálych zákazníkov, oceňujúcich výhody finančného zabezpečenia v jednej z najväčších špecializovaných poisťovní v strednej Európe, majúcej v tejto oblasti takmer 70-ročnú tradíciu. Patrí k nim aj úspešný vinohradník a vinár Alojz Masaryk, majiteľ spoločnosti VÍNO – MASARYK, s.r.o. (na obr. s riaditeľom Agra poisťovne, Ing. Daliborom Bánom), ktorý nám v rozhovore zhodnotil doterajšiu spoluprácu s Agra poisťovňou. 

Ďakujem za rozhovor Zdenka Šuranská

Foto Agra poisťovňa

Tags: