25. 09. 18

Vplyv čistých kultúr kvasiniek Saccharomyces cerevisiae na senzorický profil ružových vín Cabernet Sauvignon

Ružové vína sú obľúbený nápoj, ktorý je aktuálne v centre pozornosti aj vo vedeckej sfére. Tento štýl vína sa vyrába z hrozna modrých odrôd, ale technológia výroby je viac podobná výrobe bieleho vína. Ružové vína sú charakteristické ľahkým telom, ovocnou a kvetinovou arómou a širokým spektrom odtieňov ružovej farby [1]. Vzhľadom na rastúcu popularitu sa v stredoeurópskych krajinách objem produkcie ružových vín výrazne zvyšuje [2]. Vôňa ružového vína je dominantným atribútom jeho kvality. Vo všeobecnosti sa aromatický profil vína skladá z prchavých organických zlúčenín (VOC), ktoré pochádzajú z rôznych zdrojov: primárne VOC pochádzajú z hrozna, sekundárne sa vytvárajú počas fermentácie a terciárne arómy sa vytvárajú počas dozrievania a starnutia vína [3].

Tags:

20. 09. 18

Metamorfózy na hone Trávniky

Januárová zima pevne držala v rukách svoje žezlo, mrazy zrážali ortuť teplomera hlboko pod nulu, brázdy po rigolovaní pokrýval sneh. Už ani fotoaparát nechcel skrehnuté ruky poslúchať. Taký bol môj prvý kontakt s honom, ktorý modranský vinohradník a vinár Miroslav Dudo hrdo nazýva svojim druhým domovom, svojim chrámom pod holým nebom, miestom, kde sa vždy cíti dobre – s honom Trávniky. Na nevysokom pahorku sa tiahne nad cestou z Kráľovej na Dubovú a od nepamäti svojimi výnimočnými pôdno-klimatickými podmienkami dáva šancu viniču, aby sa mu tu darilo. Na týchto miestach ho ako malého chlapca formovali dobré rady prarodičov, tu vnikal do tajomstiev budúcej profesie. V ten mrazivý deň mi s nadšením jemu vlastným porozprával a ukázal, ako z vinohradu desiatky rokov neošetrovaného a zarasteného náletmi, pripravil pôdu pre svoj nový vinohrad. Bola to náročná, ale s úspechom dovŕšená práca, pri ktorej sa musela využívať aj výkonná lesnícka mechanizácia (podrobne sme ju opísali v minuloročnom januárovom čísle nášho časopisu).

Tags:

15. 09. 18

Bakalárske práce s enologickou tematikou

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave ponúka rôzne študijné programy bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia, ako aj kurzy ďalšieho vzdelávania, vrátane modulov pre Univerzitu tretieho veku. Prvý – bakalársky stupeň trvá tri roky a má päť študijných programov zameraných na chémiu, medicínsku chémiu, chemické inžinierstvo, biotechnológiu a potravinárstvo. Tento stupeň štúdia končí bakalárskym projektom a štátnou záverečnou skúškou, pričom študent získa titul “bakalár”. Študenti so záujmom o bližšie štúdium enológie si volia ako študijný smer biotechnológiu, no v rámci záverečnej práce sa s vínom môžu stretnúť aj študenti iných študijných programov. V školskom roku 2017/2018 sa enologickou problematikou zaoberali nasledujúce bakalárske práce.

Tags:

13. 09. 18

Na 22. Berliner Wein TROPHY bodovali aj naše vína

Slovenské vína na tejto prestížnej medzinárodnej súťaži získali veľkú zlatú medailu desať zlatých a jednu striebornú medailu. Najväčší úspech so svojimi vínami zaznamenala
spoločnosť J &J Ostrožovič (pozri tabuľku).

Tags:

12. 09. 18

Špecifická sezóna ročníka 2018 Ako ďalej?

Firma Unimpex Bratislava s.r.o., ako najstaršia firma v odvetví vinárskych technológií, sa počas svojej existencie zafixovala v povedomí vinárov ako poskytovateľ služieb na vysokej profesionálnej úrovni, dodávateľ moderných výrobných technológií a ekologických enologických prípravkov. Tie vzišli z dlhodobého výskumu prepojeného s praxou z dielne nemeckej spoločnosti ERBSLÖH Geisenheim, s ktorou fy Unimpex Bratislava spolupracuje. Spektrum produktov, reprezentujúcich nemeckú precíznosť a filozofiu zachovávať odrodový charakter vín, sa teraz pokúsime popísať vzhľadom na aktuálny a predovšetkým špecifický ročník 2018. Firma Unimpex Bratislava s.r.o. k vinárskej problematike pristupuje komplexne, o čo sa snaží nielen výberom a predajom vhodných enologických prípravkov, ale aj rešpektovaním špecifík jednotlivého vinára, odrody hrozna a terroir. Dlhoročnými enologickými skúsenosťami, posilnenými v súčasnosti aj akreditovaným laboratóriom, vieme dopomôcť k požadovanému výsledku = peknému a zdravému vínu.

Tags:

10. 09. 18

Nová generace samojízdných sklízečů hroznů GREGOIRE GL přichází na náš trh

Hodonínská společnost HM, s.r.o. dodává stroje značky GREGOIRE zákazníkům v České republice a na Slovensku téměř dvacet let. Za tuto dobu prošly sklízeče hroznů od tohoto výrobce, ať už v taženém nebo samojízdném provedení, progresivním a dynamickým vývojem po všech technologických i konstrukčních stránkách. GREGOIRE vždy refektoval požadavky zákazníků na co nejjednodušší ovládání, ekonomický provoz a šetrnost sklízecího ústrojí ke sklízenému porostu. V letošním roce, po několikaletém vývoji a zkoušení strojů v provozních podmínkách, přichází GREGOIRE na trh se zcela novým konceptem samojízdných sklízečů hroznů. A určitě je na co se těšit.

Tags:

07. 09. 18

Esca syndróm viniča a Petriho choroba viniča

Vo vinohradoch na Slovensku sme v tomto roku vo veľkej miere pozorovali Esca syndróm viniča a Petriho chorobu viniča. Esca syndróm a Petriho choroba viniča postihujú cievne zväzky viniča a spôsobujú predčasné odumieranie kmienkov viniča, spojené so znižovaním množstva a kvality úrody. Obidve patria medzi takzvané choroby kmienkov viniča, sú spôsobené skupinou húb, ktoré inf kujú vinič a kolonizujú cievne a priľahlé drevné pletivá.

Tags:

05. 09. 18

Odolnost k houbovým chorobám u PIWI odrůd a možnosti ochrany

PIWI odrůdy v dnešním vinohradnictví nepatří mezi opomíjené a zatracované hybridy a rezistenty, ale staly se běžnou součástí moderního vinohradnictví. Dokonce i v tomto směru konzervativní země, se zabývají šlechtěním PIWI odrůd. Také moderní genetika má velký vliv na objasnění zákonitostí rezistence k houbovým chorobám u PIWI odrůd. Informace o genech rezistence a mechanismech rezistence umožňují využití ekologické a maximálně efektivní ochrany proti houbovým chorobám. Z pohledu praktického vinohradnictví je nejdůležitější zajištění trvalé rezistence a omezení agresivních ras patogenů.

Tags:

03. 09. 18

Bilancia a rekapitulácia

Vyšľachtenie nových odrôd viniča na Výskumnom ústave vinohradníckom a vinárskom

Na zámku v Smoleniciach sa 18. júna t.r. uskutočnila už tretia súťažná degustácia vín slovenských vinárov VÍNO SAV 2018. Pri príležitosti tejto zaujímavej akcie sa konajú aj prednášky s vinohradnícko – vinárskou tematikou. Tento rok boli zamerané na šľachtiteľské výsledky nových odrôd v Slovenskej a Českej republike. Usporiadatelia ma požiadali o prednesenie tejto témy za Slovenskú republiku.

Tags: