18. 09. 19

Chute jesene u Mrva & Stanko

Vinárstvo Mrva & Stanko otvorilo začiatkom septembra t.r., pre svojich priaznivcov brány svojho vinárstva. V čase, kedy má každý vinár najviac práce, si zamestnanci vinárstva našli čas aj pre svojich zákazníkov. Na druhom ročníku podujatia, priamo v priestoroch vinárstva, mohli všetci tí, ktorých neodradili vrtochy septembrového počasia, ochutnať prvý burčiak z odrody Müller Thurgau a ďalších jedenásť vín.

Tags:

16. 09. 19

„Špeciálne vína“ Šumivé vína a sýtené vína 3. časť

Šumivé a sýtené vína patria k veľmi atraktívnej a konzumentmi vyhľadávanej kategórii vín. Obe sú charakteristické tým, že po otvorení fľaše sa vo víne vytvára viac alebo menej perzistentné perlenie spôsobené únikom oxidu uhličitého, obe sú skôr tenšej konštrukcie a pôsobia veľmi ľahkým osviežujúcim dojmom. Medzi šumivým a sýteným vínom je však zásadný rozdiel.

Tags:

15. 09. 19

Správa OIV o situácii vo svetovom vinohradníctve a vinárstve

Generálny riaditeľ OIV Pau Roca predstavil na 42. ročníku svetového kongresu o viniči a víne v Ženeve aktuálnu správu OIV o situácii vo svete s vínom. Správa sa týka najmä rozlohy vinohradov, produkcie a konzumácie vína a taktiež zahŕňa údaje o objemoch importu a exportu.

Tags:

12. 09. 19

Sledovanie meteorologických parametrov vo vinohradníctve

Meteorologické podmienky majú popri pôde určujúci význam pri tvorbe možstva a kvality úrody. Podstatnou mierou ovplyvňujú aj zdravotný stav viniča, možnosť výskytu infekcií a ich rozsah, škodlivosť chorôb a škodcov, prejavy fyziologických porúch a pod. Pozorovanie meteorologických podmienok má podobne dlhú históriu ako vinohradníctvo samo. V minulosti však vinohradníci nepoužívali sofistikované meracie prístroje, aké sú vďaka technologickému vývoju v súčasnosti dostupné. Vinohradníkom postačovalo vlastné vizuálne pozorovanie, prípadne sledovanie a porozumenie prírodných javov. Moderná doba poskytuje okrem meracej techniky sofi stikované platformy, ktoré pomocou algoritmov vyhodnocujú namerané údaje a vykonávajú prognózu a signalizáciu škodcov a chorôb.

Tags:

09. 09. 19

Ústrednou témou sekcie vinohradníctva sa stalo prepojenie tradície a technických inovácií

42. Ročník svetového kongresu o viniči a víne sa konal 15. – 19. júla v Ženeve. Odborníci, vedci a manažéri z celého sveta, predstavili aktuálne témy z oblasti pestovania viniča, enológie, ekonómie, práva, bezpečnosti a zdravia. Svetový kongres sa vo Švajčiarsku konal už po tretíkrát. Prvýkrát to bolo už v roku 1935 v Lausanne, v roku 1977 v meste Nyon. Švajčiarsko je pomerne malá vinárska krajina, o to viac je však rôznorodá. Hlavným motívom aktuálneho ročníka kongresu boli udržateľnosť a inovatívnosť – environmentálne, hospodárske a sociálne očakávania.

Tags:

06. 09. 19

Vlastnosti používaných pesticídov vo vinohradníctve

Fytosanitárne produkty, nazývané pesticídy sú v zmysle nariadení (ES) č. 1107/2009 prípravky na ochranu rastlín proti chorobám a škodcom. Pesticídy sú pravdepodobne najcharakteristickejším symbolom tzv. zelenej revolúcie, ktorá približne od roku 1950 radikálne zvýšila produkciu poľnohospodárskych plodín. Ako je známe, fytosanitárne produkty – pesticídy – sa delia na niekoľko skupín, podľa druhu cielených škodcov: herbicídy ničia alebo potierajú buriny, insekticídy škodlivý hmyz, fungicídy hubových škodcov a pod. Používanie pesticídov v poľnohospodárstve má však samozrejme aj svoju druhú stránku: ich schopnosť likvidovať živé organizmy znamená, že tieto produkty syntetickej chémie sú vysoko toxické látky, ktorých účinok zďaleka nie je obmedzený iba na škodcov, ale aj na užitočné organizmy.

Tags:

03. 09. 19

Důležitost výběru klonu pro nové výsadby

Jedním ze zcela určujících faktorů terroir, je geomorfologie viničních tratí. Tato skutečnost vychází z geologických dějů, které po dlouhá tisíciletí probíhaly na zemi a vedly k současnému reliéfu krajiny. Z pohledu vinohradnického terroir má potom význam především reliéf vinice, sklon vinice a expozice ke světovým stranám. Tyto faktory jsou nejdůležitější, protože ovlivňují půdní podmínky, ale především zprostředkovávají vliv klimatických podmínek na révu vinnou.

Tags:

01. 09. 19

Prebytok vína na svetovom trhu – 5 miliárd litrov

Medzinárodná organizácia pre vinič a víno OIV so sídlom v Paríži vydala najnovšiu správu o stave sektora, ktorá potvrdila prebytok vína vo svete. V roku 2018 sa vyrobilo rekordných 292 miliónov hektolitrov vína, čo je druhá najvyššia úroda od roku 2000. Spotreba vína sa po kríze v roku 2008 pohybuje na stabilnej úrovni 242 – 246 miliónov hektolitrov. Len za jeden rok tak vznikol prebytok 50 miliónov hl vína. Tento prebytok tlačí svetové ceny vína na rekordne nízku úroveň – priemerná predajná cena vína bola 0,34 eur za liter. Obrovské svetové prebytky vína a s tým súvisiace rekordne nízke ceny vín likvidujú slovenských vinárov a tým aj vinohradníkov. Kto nemá dobre nastavené portfólio, môže na to v najbližších rokoch doplatiť. Konštatuje sa to o. i. v tlačovej správe Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska z 2. septembra t.r.

Tags: