21. 11. 17

Dolaďovanie kmeňov Saccharomyces cerevisiae pre rôzne štýly vín

Perfektne vyvážené víno môže v ústach vyvolať symfóniu. Dosiahnuť vznešenosť vo víne, tak ako aj v hudbe, vyžaduje fantáziu a zároveň kvalifikovanosť… Článok uznávaného austrálskeho vedca Isaka S. Pretoriusa z Australian Wine Research Institute, s názvom „Conducting Wine Symphonics with the Aid of Yeast Genomics“, skúma relevantné otázky v súvislosti s výrobou vína a úlohou kvasiniek a ich genomiky pri zlepšovaní kvality vína (pokračovanie z predchádzajúceho čísla).

Tags:

20. 11. 17

Úsilie slovenských vinohradníkov a vinárov pri zakladaní zväzu a družstva

Snahy o spoluprácu a zjednotenie vinárov a vinohradníkov v novovzniknutej ČSR existovali už v roku 1919. Dôležitou oblasťou bola v tom čase ochrana domáceho vinárstva, ktorá mala spočívať v uprednostňovaní domáceho vína na trhu, ktorého kvalita (najmä slovenského) bola roky spochybňovaná. Cieľom bolo zabrániť dovozu zahraničného vína s nízkym clom a vysokým dovozným kontingentom.

Tags:

18. 11. 17

Svetový kongres o viniči a víne v Bulharsku – diskusia v odbornej sekcii „Vinohradníctvo“

Hlavné mesto Bulharska Sofia hostilo v dňoch 29. mája až 2. júna 2017 v poradí už 40. ročník svetového kongresu o viniči a víne, organizovaný Medzinárodnou organizáciou pre vinič a víno (OIV), ktorého ústredná téma bola „Vinič a víno – veda a ekonomika, kultúra a vzdelávanie“.

Tags:

15. 11. 17

Víno a bublinky

Vína obsahujúce zvýšené množstvo oxidu uhličitého majú svoju pozíciu na trhu istú a stále sa tešia veľkej obľube. Sú svieže, ľahko sa pijú a rýchlo stúpajú do hlavy. Vďaka rituálnemu otváraniu fľaše a servírovaniu do špeciálnych pohárov, vnášajú do našich životov napätie, ale aj noblesu.

Tags:

12. 11. 17

Odstraňovanie kyslíka z bieleho vína vo vinárskom závode

Prítomnosť kyslíka pri reduktívnej technológii výroby vína má veľmi nepriaznivý účinok na kvalitu najmä bielych vín. Oxidácii vína sa primárne zabraňuje sírením, či už muštu alebo aj hotového vína. Súčasný trend však smeruje k znižovaniu koncentrácie oxidu siričitého vo víne. Hľadajú sa preto aj iné metódy ako zabrániť rozpúšťaniu kyslíka vo víne, resp., ako znižovať jeho koncentráciu.

Tags:

09. 11. 17

V ročníku 2017 je zvyšovanie kyslosti muštov a vín dovolené

Slovensko zahŕňa šesť vinohradníckych oblastí. Malokarpatská, Južnoslovenská, Nitrianska, Stredoslovenská a Východoslovenská vinohradnícka oblasť spadajú podľa európskej legislatívy do Vinohradníckej zóny B, Tokajská vinohradnícka oblasť je súčasťou Vinohradníckej zóny C1. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 (bod 6, oddiel C, časť I, príloha VIII) dovoľuje členským štátom v zónach A, B aj C1 v každom roku predpísaným spôsobom znižovať koncentráciu kyselín, ale len zóna C1 môže v prípade potreby kyseliny aj navyšovať. V rokoch s mimoriadnymi klimatickými podmienkami možno obsah kyselín hroznového muštu, kvasiaceho hroznového muštu, ešte kvasiaceho mladého vína a vína, zvyšovať aj vo vinohradníckych zónach A a B, o povolenie zvýšenia kyselín je však nutné oficiálne (prostredníctvom delegovaných aktov) požiadať.

Tags:

07. 11. 17

Terroir, terroir a zase terroir

Pravděpodobně u nás neexistuje v oboru vinařství momentálně frekventovanější pojem, než je terroir. Všichni již dnes vědí, že jde o slovo francouzského původu, které v sobě až magicky kombinuje všechny možné atributy, související s unikátním a originálním vínem. Těmito atributy se často rozumí především půdní podmínky, mikroklima vinice, odrůdová skladba, ale i historie, tradice, know-how vinaře a mnoho dalších prvků. Spousty a spousty vinařství pracují s tímto termínem v marketingu. Vyrábíme ale určitě terroirní vína? To je otázka, kterou si raději příliš nepokládáme.

Tags:

05. 11. 17

VITIPORT – poradenská platforma pre vinohradníkov

Americký spisovateľ sci-fi poviedok a profesor biochémie na Bostonskej Univerzite, narodený v cárskom Rusku, svojim výrokom jasne popísal dianie v modernej spoločnosti: túžba za poznaním je síce hnacím motorom pokroku, avšak múdrosť ľudí je až príliš často v úzadí. Technický pokrok nás predbieha nie preto, že by sme nemali dostatok intelektuálnej kapacity integrovať najmodernejšie poznatky vedy do nášho bytia, ako skôr preto, lebo sa bojíme zmeny v každodennom živote. Bojíme sa opustiť zabehnuté a zaužívané, odvolávame sa na tradíciu otcov a starých rodičov, ospravedlňujeme sami pred sebou fakt, že nám chýba odvaha mladíka z poznávania nepoznaného, …a pritom ľudská prirodzenosť prahne po novotách (Natura hominum novitatis avida, Gaius Plinius Secundus).

Tags:

03. 11. 17

Réva vinná a sucho

V roce 2017 se ve většině vinic projevily výrazné příznaky sucha. Jedním z faktorů, které citlivost na sucho výrazně ovlivňují, je zapěstování kořenového systému révy, spon výsadby a také ošetřováni nové výsadby.

Tags:

01. 11. 17

ABECEDARIUM VINI uvedené do života

Päť rokov po vydaní Vinárskeho lexikóna prichádza na trh nový knižný titul ABECEDARIUM VINI, z pera osvedčených autorov – dvoch Malíkovcov, Kataríny Furdíkovej, Tibora Rumana a Petra Cpina. Aj keď je kniha podobného zamerania ako Vinársky lexikón, jej odborný záber je širší a dôslednejší. „Abeceda vína“ má v porovnaní s lexikónom dvojnásobný rozsah autorských hárkov, prináša dupľovaný počet nových i prepracovaných hesiel a je ilustrovaná štyrmi stovkami obrázkov, schém grafov a chemických vzorcov. Ako v jej úvode zdôrazňuje jeden z autorov Prof. Fedor Malík, táto malá vinársko-vinohradnícka encyklopédia má svoj fundament položený na pevných základoch znalosti života viniča a vína. Jej vinohradnícko-vinárska reč je formovaná exaktnosťou vedy a empíriou praxe.

Tags: