15. 11. 18

Umocnia krásu vína rešpektujúc odrodu a terroir

Zrenie vína v dubových sudoch je v enologickej praxi kľúčovým krokom: sudy pomáhajú samostatne prečistiť víno, s dodatkom externých tanínov rozvíjať jeho aromatickú štruktúru a bohatosť, pomáhajú zharmonizovať víno, ktoré bude prirodzeným zrením stabilné, dobre pripravené na fľašovanie, s niekoľkoročným potenciálom zrenia.

Tags:

10. 11. 18

Obsah kyselin v hroznech a možnosti jejich regulace

Původ hroznů včetně způsobu pěstování, stupeň jejich zralosti a zdravotní stav vymezují, jaké různé druhy či styly vín z nich lze v aktuálním ročníku vyrobit. Rozhodující je během dozrávání hroznů pravidelně sledovat fyziologické parametry zralosti a technologické parametry – cukernatost hroznů, obsah celkových titrovatelných kyselin, pH moštu, případně také obsah kyseliny vinné a jablečné.

Tags:

10. 11. 18

Choroby vína

Choroby vína je možné definovať ako nežiaduce osídlenie vína mikroorganizmami, ktoré svojou prítomnosťou a metabolizmom vyvolávajú vo víne často nezvratné zmeny. Enzymatická aktivita kontaminujúcich mikroorganizmov spôsobuje zníženie stability vína a zmenu celkového senzorického profilu, a to na úrovni farby, vône i chuti. Rizikové sú všetky tie vína, ktoré sa vyrábajú z nekvalitného, alebo kontaminovaného hrozna, obsahujú vyššiu koncentráciu sacharidov a kyseliny jablčnej, nízku koncentráciu etanolu, celkových kyselín a najmä kyseliny mliečnej a nedostatočnú koncentráciu SO2.

Tags:

08. 11. 18

Certifikácia vína a kontrola dodržiavania špecifikácie

Povinnej certifikácii podliehajú, podľa zákona o vinohradníctve a vinárstve č. 313/2009 Z. z., vinárske produkty, ktoré boli vyrobené výlučne z hrozna dopestovaného na vinohradníckych plochách na území Slovenskej republiky a ktorých výroba ako aj fľašovanie sa uskutočnilo v Slovenskom vinohradníckom regióne.

Tags:

06. 11. 18

Manažment a kontroly vína s chráneným označením pôvodu

Abstrakt
Členské štáty EÚ, teda aj Slovensko, musia urobiť nevyhnutné kroky, aby zastavili nezákonné používanie chránených označení pôvodu (CHOP), chránených zemepisných označení (CHZO) a chránených tradičných výrazov, podľa článku 90, nariadenie č.1306/2013. Takisto sú členské štáty povinné vykonávať kontroly založené na analýze rizík.

Abstract
Member States shall take the necessary steps to stop unlawful use of protected designations of origin (PDO), protected geographical indication (PGI) and protected traditional terms.(Reg.1306/2013)

Tags:

04. 11. 18

Perspektivní bílé PIWI odrůdy v pěstitelské praxi

PIWI odrůdy révy vinné, se zvýšenou odolností k houbovým chorobám, se postupně rozšiřují mezi pěstitele révy vinné v celosvětovém měřítku. Tyto odrůdy jsou velmi vhodné pro ekologické nebo biodynamické pěstování révy vinné.

Tags:

01. 11. 18

Slovenské vína 2018 – pocta vinárom a vínu

Sú chvíle, keď sa z pamäti dokážu vytratiť dni naplnené starosťami a náročnou prácou. Chvíle, keď sa zabúda na prežité obavy z nepriazne prírody, ktorá ľuďom spätých s viničom a vínom neustále dokazuje svoju nadradenosť. Sú chvíle radosti z profesionálnych úspechov, ale aj z ich ocenenia. K takýmto patrí každoročné stretnutie producentov hrozna a vína, kolegov, priateľov a priaznivcov vynikajúceho moku z hrozna dopestovaného na Slovensku, formovaného do krásy slovenskými vinármi – stretnutie na galavečeri Slovenské víno 2018.

Tags:

05. 01. 18

Pamätné listy osobnostiam mesta

Počas Modranského vinobrania si mohli návštevníci pozrieť viacero zaujímavých výstavných podujatí, ako napríklad „Bakošovi tovariši“. Výstava prezentovala fotografi e rodiny Bakošovcov, ktoré dokumentovali výrobu vinných sudov na Moyzesovej ulici v Modre v polovici minulého storočia. Ďalšia bola v starej radnici, pod názvom „Modra hlavné mesto vína“. Na vernisáži udelili organizátori výstavy Spolok vinohradníkov a vinárov VINCÚR, Nezisková organizácia rozvoja vidieckej turistiky a Modranská muzeálna spoločnosť Pamätné listy viacerým osobnostiam mesta, ktorí sa aktívne podieľali na príprave výstavy a zaslúžili sa o popularizáciu mesta a rozvoj vidieckej turistiky.

Tags: