10. 02. 10

Slovenské víno na Danubius Gastro

V Incheba Expo Bratislava sa 21.—24. januára t. r. uskutočnil 16. medzinárodný veľtrh ITF Slovakotour spolu so 17. medzinárodným veľtrhom gastronómie Danubius Gastro. Veľtržnú kombináciu dopÄşň

Tags:

10. 02. 10

Sirka vo víne

Vzhľadom na zvýšený záujem čitateľov o problematiku chorôb a chýb vína, ktoré sme pomerne podrobne rozoberali v predchádzajúcich dvoch číslach nášho časopisu, konkrétne o možnosti odstránenia sírovodíkového zápachu vo víne, pridávam niekoľko ďalších praktických rád, najmä z hľadiska jeho eliminácie z vína. Predtým však niekoľko poznámok k ročníku 2009.

(more…)

Tags:

08. 02. 10

Bordeaux v Bratislave

V Prahe a v Londýne sa v novembri m.r. konali veľkolepé vinárske degustácie. Medzi európske metropoly, ktoré hostili svetové vína sa zaradila aj Bratislava. Priestori hotela Radisson Blu Carlton sa 18. novembra stali dejiskom 2. ročníka Festivalu Grand Cru Classé Bordeaux 2009, na ktorom sa predstavilo dvadsať najlepších châteaux z regiónu Bordeaux. Podujatie zorganizovala spoločnosť Fatra-global, dovozca špičkových francúzskych vín. Záštitu nad Festivalom prevzalo Veľvyslanectvo Francúzskej republiky.

Marcela Dubjaková

Tags:

06. 02. 10

Barikové kabernety z Veľkého Krtíša

Začiatkom augusta a koncom októbra m.r. sa vo Veľkom Krtíši v prevádzke spoločnosti Natural Domin & Kušický konali dve nezvyčajné degustácie. Ich predmetom neboli len vína reprezentujúce bioprodukciu tejto rodinnej firmy. Hlavným zámerom bolo hodnotenie dvadsiatich kabernetov, ktoré vyzrievali v rôznych barikových sudoch.

Katarína Furdíková, Ján Domin

Tags:

03. 02. 10

VI. VinoFem — o víne rozhodovali dámy

Bezchybná organizácia, zaujímavé vína, pohotové a precízne hodnotenie pomocou výpočtovej techniky, pokojná a príjemná atmosféra — tak charakterizujú Medzinárodný dámsky konkurz vín VinoFem jeho pravidelné učastníčky. V novembri m.r. sa konal už jeho šiesty ročník. Maďarská enologička Gabriela Szlovák — autorka myšlienky využiť citlivé zmysly nežného pohlavia pri hodnotení vín a spolu organizátorka podujatia — ho už po druhýkrát lokalizovala do maďarského mesta Frankovky modrej, do historického Sopronu.

Zdenka Šuranská

Tags:

03. 02. 10

Tokaj Regnum a jeho aktivity

Termín „Tokaj“ je v súčasnom období frekventovanejšie skloň

Tags:

02. 02. 10

Večer plný inšpirácií

V pozvánke do dámskeho Hubert clubu v priestoroch reštaurácie Flowers v Erdödyho paláci v Bratislave začiatkom decembra m. r. , sľuboval hostiteľ — spoločnosť Hubert J.E. — večer plný prekvapení. Bolo prirodzené, že očakávanie pred začiatkom jedinečného podujatia, gradovalo. Aj keď nebolo tajomstvom, akým programom bude večer naplnený. Mal sa niesť v znamení snúbenia sektu a jedla — kvalitného sektu od hostiteľa, významného stredoeurópskeho producenta so širokým portfóliom produktov — a jedla pripraveného Jaroslavom Žídekom, šéfkucharom Erdödyho paláca.

Tags:

02. 02. 10

Zásady celoročnej ochrany viniča hroznorodého

Vážení vinohradníci, odporúčam vám prečítať si niekoľko poznámok, ktoré považujem za potrebné pripojiť k Ochranárskemu kalendáru, uverejnenom na str. 6, 7, 8.

Ing. Gašpar Vanek, CSc.

Tags:

01. 02. 10

ProWein — atlas vína

Na medzinárodnom veľtrhu ProWein 2010 sa v dň

Tags:

01. 02. 10

Medzinárodné porovnávacie skúšky spôsobilosti laboratórií

Medzinárodné medzilaboratórne testy spôsobilosti sú výbornou metódou potvrdenia správnosti meraní v akreditovanom laboratóriu. Akreditačné orgány preto k procesu uznania certifi kácie, resp. akreditácie, vyžadujú úspešnosť v medzinárodných testoch spôsobilosti (norma ISO/IEC 17025:2005). Programy medzilaboratórnych porovnávaní skúšok (meraní v laboratóriu) sa uskutočň

Tags: