27. 02. 11

Vinohrady — vec verejná

Ďalšiemu rozvoju vinohradníckych regiónov na Slovensku je nutné venovať sa aj na úrovni samosprávnych krajov. Príkladom je Bratislavský samosprávny kraj, ktorý na jeseň

Tags:

25. 02. 11

Ocenení odborníci

(more…)

Tags:

22. 02. 11

Putovanie za vínom po Južnej Morave

Spolok vinohradníkov, vinárov a milovníkov vína VINCÚR v Modre pripravil pre svojich členov v auguste m.r. odbornú exkurziu  po vinohradoch a vínnych  pivniciach   na južnej Morave. Viac ako 30 účastníkov zájazdu malo možnosť oboznámiť sa s úspešnými firmami, ktoré nielen produkujú kvalitné vína, ale prispievajú aj k zvyšovaniu odbornej informovanosti návštevníkov moravských vinárskych ciest.

Tags:

19. 02. 11

Zážitky z potuliek s chuťou vína

Začiatok XI. ročníka Dň

Tags:

15. 02. 11

Otvorené pivnice na Malokarpatskej vínnej ceste

V dň

Tags:

10. 02. 11

HORECA víno somelierov

Vína z pätnástich krajín sveta, medzi ktorými dominovali vína slovenskej proveniencie, sa prezentovalo na piatom ročníku medzinárodnej súťaže vín pre gastronómiu — HORECA víno somelierov 2010. Už tradične ju zorganizoval HORECA Magazin so spoločnosťou EnoVia, pri odbornej garancii Asociácie somelierov Slovenskej republiky (ASSR) a občianskeho združenia Víno zo Slovenska.

Tags:

02. 02. 11

Víno v daždi

Pri prvej spomienke na XIX. Medzinárodný festival vín v Budapešti, ktorý sa konal na jeseň

Tags:

29. 01. 11

Počiatky nášho vinárstva — epocha Keltov a Rimanov

Prof. Jozef Baďurík, Mgr. Eva Benková, Univerzita Komenského v Bratislave

Pomerne dlho sa medzi historikmi predpokladalo, že počiatky vinohradníctva a vinárstva na území dnešného Slovenska súvisia s Rimanmi, alebo presnejšie s ich prítomnosťou v strednej Európe. V čase rozmachu svojho impéria v provinciách na území dnešného Nemecka (Germánia), Rakúska (Norikum) a Maďarska (Pannónia) začali pestovať vinič. Zo spomínaných provincií sa dostal aj severnejšie nad Dunaj. Táto téza prestala platiť, keď v priebehu druhej polovice 20. storočia pomohli historikom vinohradníctva pri spresň

Tags:

25. 01. 11

Správna orientácia — bio produkty

II. časť

Ing. Ján Domin, VÍNO NATURAL, Domin&Kušický Veľký Krtíš

Tags:

23. 01. 11

Crossflow filtrace — výsledky testu

V predchádzajúcom čísle časopisu sme vám priblížili skúsenosti z prevádzky crossflow filtrov pri filtrácii moravských vín. Predstavili tiež moderné membránové crossflow filtre ROMFIL RF2, umožň

Tags: