16. 06. 11

Choroby vína ich pôvodcovia

Ing. Katarína Furdíková, PhD., Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU Bratislava

Choroby vína je možné definovať ako nežiaduce osídlenie vína mikroorganizmami, ktoré svojou prítomnosťou a metabolizmom vyvolávajú vo víne často nezvratné zmeny. Enzymatická aktivita kontaminujúcich mikroorganizmov spôsobuje zníženie stability vína a zmenu celkového senzorického profilu, a to na úrovni farby, vône i chuti. Rizikové sú všetky tie vína, ktoré sa vyrábajú z nekvalitného alebo kontaminovaného hrozna, obsahujú vyššiu koncentráciu sacharidov a kyseliny jablčnej, nízku koncentráciu etanolu, celkových kyselín a najmä kyseliny mliečnej a nedostatočnú koncentráciu SO2. Minimalizovať rozvoj nežiaducej mikroflóry vo víne možno dodržiavaním hygieny v prevádzke, spracovaním zdravého, vyzretého hrozna, optimálnym odkalením muštov a kontaktom vína s kyslíkom. Dôležité je správne vedenie jablčno-mliečnej fermentácie a optimálna chemická a fyzikálna stabilizácia rizikových vín.

(more…)

Tags:

15. 06. 11

Virózy viniča I. časť

Ing. Gašpar Vanek, CSc.

O virózach viniča a im podobných ochoreniach sa v poslednom desaťročí u nás dostatočne nehovorilo, teda sa aj pomenej robilo voči ich výskytom a škodlivosti vo vinohradoch. Pokrok vedy a technické možnosti vo svete umožň

Tags:

14. 06. 11

Dajme slovenskému terroir reálny obsah

Po rozhovore s prezidentom Zväzu výrobcov hrozna a vína na Slovensku Ing. Ľubomírom Vitekom, ktorý sme uverejnili v predchádzajúcom čísle nášho časopisu, pokračujeme v diskusii na tému — aktuálne problémy súčasného vinohradníctva a vinárstva na Slovensku — s JUDr. Igorom Mancelom, predsedom Zväzu vinohradníkov Slovenska.

(more…)

Tags: