24. 10. 11

Agroturistika vo vinohradníckych regiónoch

Vinohradnícka výroba na Slovensku má bohatú tradíciu. Ešte na začiatku 90. rokov bolo na Slovensku viac ako 30 tisíc ha rodiacich vinohradov. Dnes je výmera intenzívne obrábaných a rodiacich vinohradov len okolo 10 tisíc ha, čo je približne tretina pôvodnej výmery. Pod pokles plôch vinohradov sa podpísal nezáujem o stratovú výrobu, pretože sa neprijali opatrenia na podporu rozvoja tohto tradičného odvetvia výroby na Slovensku. Ďalšou príčinou je rast cien vstupov do výroby, najmä prípravkov na ochranu viniča, pohonných hmôt, techniky i ľudskej práce. Umožnil sa dovoz zahraničných dotovaných produktov, ktorý postupne likvidoval domácich výrobcov. Chýbali aj investičné zdroje, ktoré napríklad v Českej republike zabezpečili nárast výmery vinohradov z 10 tisíc na súčasných 20 tisíc ha. Pri vstupe Slovenska do EÚ sme mali stanovenú kvótu približne 22 tisíc ha vinohradov.

Tags:

22. 10. 11

Pardubický festival vína

S domácim vínom, slovenských i moravským, sú odbytové problémy. Málo sa ho vyrába a tak sa ho aj málo pije. Zo sveta sa dovážajú jazerá vín nevalnej kvality. Spotrebiteľ je v rozpakoch a napokon si kúpi to lacnejšie. Lacnejšie, horšie, zahraničné. Naše vína ťahajú za kratší koniec. Napriek tomu, že sa mnohí snažíme, aby tomu tak nebolo. Za jedným príkladom poďte so mnou do východných Čiech, do mesta Pardubíce.

Tags:

21. 10. 11

Zdrój dobrego wina…

Postojme chvíľu a zamyslime sa. Čože je to dvadsať rokov? Málo či veľa? Pre skalu nad našou vinicou to nie je nič. Ani nestihla popukať. Dvadsaťročný vinič je v tej najlepšej kondícii a dvadsaťročné víno sa už nedá piť. Dvadsať rokov v živote vinohradníka však nie je málo. Tak tretina jeho práce. A dvadsať rokov pre mň

Tags:

19. 10. 11

Vinohradníctvo na Slovensku v posledných storočiach stredoveku

Prof. Jozef Baďurík, Mgr. Eva Benková, Univerzita Komenského Bratislava

Zmeny, ktoré nastali v európskej agrárnej výrobe v priebehu 13. storočia, umožnili aj na Slovensku v posledných dvoch storočiach stredoveku, úspešný rozvoj vinohradníctva. Najvýznamnejšími vinohradníckymi oblasťami sa aj vďaka príchodu nemeckých a talianskych hostí (kolonistov), stali predhoria Malých Karpát a tokajská časť Zemplína. Priaznivé klimatické podmienky dovolili pestovať vinič aj v severnejších a hornatejších krajoch Slovenska, ako bolo Považie, okolie Banskej ň tiavnice či Rožň

Tags:

17. 10. 11

Aj šiesty ročník Národného salónu vín hýril krásou

Otvorenie nového, šiesteho ročníka Národného salónu vín Slovenskej republiky, ktorý spolu so stálou expozíciou slovenského vinohradníctva a vinárstva našiel svoj trvalý domov pod klenbami historických pivníc pezinského zámku, sa už tradične nieslo v znamení očakávania. Čo nové zo škály bielych, červených a ružových vín rôznych kategórií predstaví, čim prekvapí svojich priaznivcov, aké chute a vône ponúkne tentoraz sto reprezentantov z tvorivej dielne našich vinárov? Nebude sklamaním?

Tags:

15. 10. 11

Zopár poznámok k spotrebnej dani z alkoholických nápojov a teda aj vína

Alkohol v akejkoľvek podobe je súčasne potravinou a pri nemiernej konzumácii aj drogou. Alkohol ako potravina je potravinou veľmi lacnou. Zároveň

Tags:

14. 10. 11

Tiché vína a spotrebná daň

II. časť

Spotrebná daň

Tags:

13. 10. 11

Stanovenie niektorých parametrov vo víne metódou FT-NIR

Abstract

A novel method for measuring of some important parameters in wine like sugar, alcohol, and volatile acids by using FT/NIR was tested. The calibrations were made for many wines from Slovakian regions. Wines always contain diff erent sugar content depending of region and year of harvest. The southern regions wines were sweeter than northern and therefore also alcohol content could be higher. Content of volatile acids depends on the winemaking technology. We measured three main parameters in 359 wine samples of protected origin (vintage year 2008). In the white and red dry wines there were no signifi cant diff erences in alcohol content measured by FT-NIR and classical method and both methods can be used. We reached the correlation coeffi cient 0.9963 for alcohol in 2mm cuvette.

(more…)

Tags:

12. 10. 11

Nová technológia výroby vína

V predchádzajúcom čísle časopisu sme vás informovali o novom bentonite na elimináciu bielkovín vo vínach, prinášajúcom inováciu do technológie výroby vín. Ide o produkt z firmy ERBSLĂ–H Geisenheim, ktorý vám ponúka Unimpex Bratislava, s.r.o. Dovoľte niekoľko základných informácií o výrobku, ktorý vám zabezpečí jednoduchú manipuláciu pri adsorbcii bielkovín vo víne, prinesie úsporu času, prostriedkov a práce s vínom, a v konečnom dôsledku zaručí kvalitu vášho vína.

Tags:

11. 10. 11

Úloha mikroxidácie pri príprave moderných vín

Dušan Slugeň

Tags: