09. 10. 11

Ako sa prejavujú odlišnosti slovenských odrôd viniča hroznorodého v aróme?

J. Lakatošová(1,2), J. Kaň

Tags:

07. 10. 11

Poznáte delo proti ľadovcu?

V poslednom období nám do Čachtíc často „zavíta“ nepriaznivé počasie vo forme ľadovca. V roku 2008 aj 2010 nám ľadovec spôsobil značné škody, predovšetkým na porastoch chmeľu, vo viniciach a v ovocných sadoch. Aj keď sme mali niektoré plodiny poistené, s odškodneným sme neboli ani zďaleka spokojní. Po týchto, nie najlepších skúsenostiach, sme sa rozhodli proti ľadovcu aktívne brániť. Inšpirovali nás ovocinári z Plantexu Veselé. Už približne päť rokov používajú proti ľadovcu generátor rázových tlakových vÄşn. V ľudovom žargóne ho nazývame delo.

Tags:

05. 10. 11

Diagnóza chradnutia a predčasného hynutia krov viniča

Ing. Gašpar Vanek, CSc.

Pestovanie viniča prechádzalo od 50-tych rokov minulého storočia veľkými zmenami —zmeny vo vlastníctve vinohradov, oddelenie hospodára od svojho vinohradu. Tendencia vytvárať veľké súvislé plochy vysadené viničom, ale plochy bez medzí s výskytom iných rastlín, s remízkami, znamenali silné zásahy do prirodzených agroekosystémov viničných teritórií. Následkom toho nastalo ochudobnenie vinohradníckej kultúrnej krajiny o biologickú mnohotvárnosť. V posledných desaťročiach to vytvorilo ekologické podmienky pre masové infekcie, pre opakované možnosti častého epidemického výskytu a škodlivosti patogénov. Kombinácia straty ekologickej rovnováhy viniča a pôsobenie rôznych patogénov spôsobuje o.i. predčasné hynutia krov. Vo vinohradoch nastáva jav, ktorý si menej často všímame a uvedomujeme — je to trvalé chradnutie, degenerácia krov viniča.

Tags:

02. 10. 11

Vinohradnícky rok z pohľadu pestovateľa viniča

Obdobie zberu hrozna je zároveň

Tags: