23. 11. 10

Riziko oxidácie sa podceň

Revolúcia v procese riadenia prestupu kyslíka!
Najnovšie štúdie hovoria: Zátky nemajú vplyv na oxidáciu vína v prvých mesiacoch po nafľašovaní.
Existujú tu ešte ďalšie, dôležitejšie faktory.

Tags:

21. 11. 10

Korokový dub = korková zátka

II. časť
V predchádzajúcom čísle časopisu sme vám priblížili charakteristiku výnimočného stromu — korkového duba. Skončili sme pri očíslovaní stromu po zbere.

Denisa Jančovičová

Tags:

20. 11. 10

Crossflow filtrace

Tangenciální — crossfl ow fi ltrace — se stala celosětoě nejrozšířenějším způsobem filtrování vína, která u ětšiny vín umožň

Tags:

18. 11. 10

Saccharomyces cerevisiae a acetaldehyd

Acetaldehyd je jednou z najdiskutovanejších senzorických zložiek vína. Jeho koncentrácia je v rozličných druhoch vína rôzna a závisí od mnohých faktorov. Červené a biele vína vyrábané reduktívnou echnológiou obsahujú zväčša do 80 mg/l acetaldehydu, vína spod kožky podstatne viac ako 300 mg/l [1]. V nízkych koncentráciách má acetaldehyd príjemnú ovocno-orieškovú arómu, vo vysokej koncentrácii jeho aróma vína pripomína zhnité jablká, či nahnité orechy

Katarína Furdíková, Jozef ň evcech, Katarína Ďurčanská, Fedor Malík

Tags:

18. 11. 10

Certifikované víno vo vinárskom roku 2009/2010

Podľa zákona č. 313/2009 Z.z. a jeho vyhlášok v platnom znení, vína pred uvedením na trh certifi kuje Ústredný kontrolný a skúšobný ústavu poľnohospodársky v Bratislave (ÚKSÚP) a vínam, ktoré spÄşň

Tags:

15. 11. 10

Fyziologické poruchy viniča pri neharmonickej výžive bórom

Bór patrí medzi tie biogénne prvky, ktoré sa podstatnou mierou zúčastň

Tags:

13. 11. 10

Další perspektivní PIWI odrůdy — Kofranka a Marlen

V časopise Vinič a víno byly již v minulosti podrobně popsané dě nové odrůdy Laurot a Cerason. Z velmi úspěšného křížení zbývají ještě dě odrůdy: Kofranka a Marlen, jejichž registrační řízení by mělo být v brzké době ukončené. Jedná se o odrůdy z křížení Merlan x Fratava, kde jako donor rezistence vystupuje francouzský hybrid Seibel 13 666. Doba ukazuje, jak byl kvalitní výběr tohoto donoru rezistence, který se ětšinou využívá pouze v zemích bývalého Soětského svazu a v České republice. ětšina potomstva poskytuje výrazně „evropský“ typ vína a neobsahuje diglukosidická barviva. Jedná se přitom o odrůdy s vysokou odolností k houbovým chorobám a vhodností pro pěstování v biologickém vinohradnictví.

Doc. Ing. Pavel Pavloušek, Ústav vinohradnictví a vinařství, Mendelova univerzita v Brně

Tags:

12. 11. 10

Požehnané mladé víno

Zrodenie vína je udalosť zasluhujúca si úctu. Preto je pre vinára vnímajúceho svoju profesiu ako poslanie nemysliteľné, aby ho uvádzal „do života“ a na cestu k spotrebiteľovi bez patričného slávnostného aktu.

Zdenka Šuranská

Tags:

11. 11. 10

Slovenský terroir — včera, dnes a zajtra

Pestovanie hrozna a výroba vína je pre každého, kto sa s touto činnosťou zaoberá, dozaista viac, ako len zdroj zárobku. Lebo ináč by si určite našiel výnosnejší zdroj obživy. Napriek tomu je však ekonomická stránka tohto podnikania dôležitá. Preto si pri každej zmene, či už výrobných postupov alebo legislatívnych pravidiel, zákonite kladieme otázku — ako sa tá ktorá zmena prejaví na ekonomike? Aj zmena pravidiel v označovaní slovenských vín (ide o zmenu celoeurópsku, sa nás však dotýka podstatne viac, ako napríklad Francúzov alebo ň panielov, lebo my preberáme ich systém a nie naopak) má svoje ekonomické dopady. Zatiaľ sme pocítili ich negatívnu stránku.

JUDr. Igor Mancel predseda Zväzu  vinohradníkov Slovenska

(more…)

Tags:

02. 11. 10

Z kolísky viniča a vína — do celého sveta

Vinič a víno — tieto dva fenomény sprevádzajú celú doterajšiu históriu ľudstva, tvoriacu  neodmysliteľné spojené „nádoby“. Ak hovoríme o víne, myslíme často na vinič, a platí to aj opačne. O oboch spomínaných slovných symboloch boli dosiaľ napísané už pomaly celé knižnice. Na ich obsahu sa podieľali archeológovia, agrárni (vinárski) historici, jazykovedci, umelci, botanici, chemici a prirodzene aj vinárski odborníci a praktici. Na policiach knižníc, aj na stránkach internetu, sa stretneme s prácami amatérov i odborníkov. Vieme toho o oboch veľmi veľa, stále však práve najstaršie obdobia — počiatky cesty viniča a vína do jednotlivých regiónov našej planéty — nie sú natoľko presné, ako by sa dalo očakávať. Priblížme si aspoň

Tags: