10. 09. 12

??achtenie vini?a (nielen) na bezsemennos?

Ing. Andr?s Korp?s, Ph.D.

Po?as doktorantsk?ho ?t?dia na Zahradn?ckej fakulte v Lednici Mendelovy univerzity v Brn?, v rokov 2004 ? 2007, som sa zaoberal tvorbou semen??ov z kr??en? medzi dvomi stenospermokarpicky bezsemenn?mi odrodami. Popri embryokult?re som pou?il aj klasick? kr??enie medzi semenn?mi a stenospermokarpicky bezsemenn?mi odrodami, umo??uj?ce priamy v?sev semien. Bola to povzbudiv? pr?ca s ?aleko siahaj?cimi v?sledkami. V pr?spevku ich pribl??im vo forme najn?dejnej??ch vybran?ch elitn?ch semen??ov a zhodnot?m ?spe?nos? t?chto dvoch pr?stupov. (more…)

Tags:

20. 12. 11

Rezistencia múčnatky viniča

OTĂ

Tags:

19. 12. 11

Svätokatarínske víno

Vinári na druhom brehu rieky Moravy nám už tretí rok predstavujú výsledky svojej práce v podobe sviežich mladých vín. Tie prichádzajú v bohatej ponuke pod spoločnou značkou takpovediac na bielom koni, na Martina, a tešia sa veľkej obľube. Dobrou správou je, že sa z iniciatívy skupinky nadšencov zhmotnila do konkrétnej podoby myšlienka, dostať do povedomia verejnosti aj mladé slovenské vína — do Svätokatarínskeho vína.

Tags:

17. 12. 11

Čírenie mladých vín

Nastáva obdobie, kedy každý vinár venuje mimoriadnu pozornosť produktu svojej tvorby
— mladému vínu — aby sa po vyzretí dostalo na stôl konzumenta zdravé a prezentovalo
sa najvyššou kvalitou. Jedným z technologických úkonov, ktoré k tomu rozhodnou
mierou prispieva, je čírenie mladého vína. Firma Unimpex Bratislava s.r.o. ponúka výrobcom
vína prípravky na optimálne ošetrenie mladého vína.
(more…)

Tags:

16. 12. 11

Svatomartinský košt

Už po tretí krát, presne 11. 11. o 11 hodine sa slávnostne začala koštovka Svatomartinského vína. Tohtoročný dátum milej slávnosti v bratislavskej Mestskej tržnici umocnili ďalšie dve jednotky, ročníka 2011. Ten bol k vinohradníkom a vinárom mimoriadne ohľaduplný a štedrý, čo sa odzrkadlilo aj v kvalite ponúkaných mladých vín.

Tags:

14. 12. 11

V spoločnosti Hubert J.E. je prioritou kvalita

Pozvánka na mediatrit do výrobnej prevádzky spoločnosti Hubert J.E., ktorú v septembri t.r. dostali novinári nielen píšuci o víne, mimoriadne potešila. Veď lepšie je raz vidieť… a poniektorí sme mali možnosť vidieť už po druhý raz a zaznamenať množstvo pozitívnych zmien v estetike pracovného prostredia, technológii, vo výrobnom sortimente, ale predovšetkým v kvalite vyrábaného produktu — šumivého vína.

Tags:

13. 12. 11

BioFach 2012 kladie dôraz na stabilitu

Od 15. do 18. februára 2012 sa vo veľtržnom centre v Norimbergu zhromaždí bio svet v celej svojej rozmanitosti. Očakáva sa okolo 2500 vystavovateľov — producentov bio potravín, bio vína, bio kozmetiky, ale aj bio textilu — a takmer 44 000 odborných návštevníkov, aby si vymenili informácie o aktuálnych trendoch v oblasti bio produktov. Ako informovali novinárov na tlačovej konferencii v novembri t.r. v Prahe zástupcovia veľtrhu (pre slovenské média zabezpečila účasť Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora), tento rok bude veľtrh zameraný na tému „Stabilita v bio hnutí“.

Tags:

09. 12. 11

Budeme chodiť na víno namiesto k lekárovi?

Veda okolo vína 517 rokov po narodení Theophrasta Bombasta z Hohenheim a 500-ročnice od získania jeho oprávnenia pôsobiť ako lekár.

Ing. Dušan Slugeň

Tags:

06. 12. 11

XX. Festival vín v Budapešti

Jubilejnému XX. Festivalu vín prialo počasie. Slnečné dni a teplé večery prilákali do romantických uličiek a na nádvorie budínskeho hradu obrovský dav milovníkov vína. Tentoraz som bol v časovej tiesni, a tak som sa rozhodol obísť more vín z odrôd Chardonnay, Riesling, Cabernet Sauvignon, Pinot Noire, Merlot a ďalšie, a využiť šancu, ktorú mi festival ponúkal — ochutnať vína ťažko dostupné v bežnej ponuke obchodov a vinoték.

Tags:

02. 12. 11

Merlot a Cabernet spolu…

<

…alebo ak chcete: „Emozioni dal Mondo — Merlot e Cabernet insieme.“ Čítame a znalí esperanta prekladáme. Emócie sveta — Merlot a Cabernet spolu. Zamýšľame sa. Môžu tieto dve nesporne významné a krásne modré odrody spôsobovať vášeň

Tags: