Workshop, ktorý na Strednej odbornej škole vinársko-ovocinárskej v Modre na jar t.r. usporiadala spoločnosť O.K. SERVIS BioPro pre vinárov, ale aj pre pracovníkov z výskumu a odborného školstva, sa stretol s veľkým záujmom účastníkov. Jeho ústrednou témou bola prezentácia analyzátora vína ALPHA – FT-IR a poskytnutie teoretických a praktických informácií o jeho správnom a efektívnom využití a predstavenie nového prístroja na stanovenie SO2 – Sulfilyser +.

Tags: