Firma Nomacork v spolupráci s Vinagro a.s. usporiadali 18. novembra t.r. vo výrobnom podniku Víno Matyšák s.r.o. v Pezinku seminár, zameraný na tému „Riadenie prestupu kyslíka“. Jeho cieľom bolo priblížiť producentom vína najnovšie výsledky výskumu zameraného na vplyv kyslíka na víno v jednotlivých fázach procesu jeho výroby, distribúcie a skladovania a prezentovať neinvazívne a nedeštrukčné zariadenie na analýzu obsahu kyslíka tak v samotnom víne umiestnenom v rôznych typoch nádob, ako aj vo fľaši a v priestore medzi uzáverom a hladinou vína.

Zdenka Šuranská

Tags: