V predchádzajúcom čísle časopisu sme vás informovali o novom bentonite na elimináciu bielkovín vo vínach, prinášajúcom inováciu do technológie výroby vín. Ide o produkt z firmy ERBSLĂ–H Geisenheim, ktorý vám ponúka Unimpex Bratislava, s.r.o. Dovoľte niekoľko základných informácií o výrobku, ktorý vám zabezpečí jednoduchú manipuláciu pri adsorbcii bielkovín vo víne, prinesie úsporu času, prostriedkov a práce s vínom, a v konečnom dôsledku zaručí kvalitu vášho vína.

Tags: