Spoločnosť O.K. SERVIS BioPro je dlhoročným partnerom výrobcov potravín a nápojov, teda aj vína, v Čechách i na Slovensku. Do výrobnej praxe prináša najnovšie výsledky vedy a výskumu z enologickej oblasti, ktoré sa s úspechom uplatňujú vo vyspelých vinárskych krajinách. S cieľom predstaviť nové produkty a zaujímavé inovačné riešenia spejúce k ekologickým a pritom minimálnym zásahom do procesu výroby, tiež ku zvýšeniu kvality finálneho produktu – vína – pravidelne usporadúva odborné semináre. Tohtoročný, v poradí už sedemnásty, sa za bohatej účasti výrobcov vína konal v máji t.r. v spoločnosti TERRA WYLAK vo Veľkom Záluží.

Z. Šuranská, foto O.K. SERVIS BioPro , s.r.o.

Tags: