Spoločnosť PROFIVIN s cieľom poskytovať dokonale služby vinárom, tak v oblasti poradenstva a servisu, ako aj ponukou širokého sortimentu výrobkov používaných pri produkcii vína, zdokonaľovaní procesu jeho výroby a techniky ošetrenia, intenzívne spolupracuje s medzinárodnými lídrami v oblasti enológie a biotechnológie. Jedným z nich je aj nadnárodná spoločnosť AEB Group. Na workshope, ktorý sa z iniciatívy oboch spoločností konal koncom mája tohto roku v JM Vinárstvo Doľany, mali vinári možnosť oboznámiť sa s viacerými revolučnými novinkami – výsledkami intenzívnej práce výskumných pracovísk a laboratórií, overených prepojením na výrobnú prax vo významných vinárskych krajinách. Workshop, pri bohatej účasti vinárov, viedol uznávaný enológ, konateľ fy PROFIVIN, Ing. Róbert Müller, ktorý súčasne zabezpečoval odborný preklad prednášaných tém

Foto Zdenka Šuranská

Tags: