Už zanedlho odštartuje veľtrh ProWein, v termíne od 13. do 15. marca 2016, do svojho ďalšieho kola. Očakáva sa približne 6000 vystavovateľov z 50 krajín, v  nich všetky relevantné vinárske regióny a krajiny z celého sveta, plus rozsiahla ponuka liehovín. „Útok“ na  ProWein, ako na  popredný svetový veľtrh vína a  liehovín, tak zostáva nezmenný, a odborní návštevníci sa môžu tešiť na mnoho highlightov.

Online-predaj vstupeniek so zvýhodnenou ponukou pre odborných návštevníkov z  celého sveta je na  stránkach www.prowein.de v sekcii „Servis pre návštevníkov“. Ďalšie informácie o veľtrhu a vinárskej branži sú k dispozícii na stránkach veľtrhu ProWein na adrese www.prowein.de.

Branislav Mráz

Tags: