Víno je komplexná zmes stoviek zlúčenín, ktoré medzi sebou interagujú a vytvárajú tak jeho finálnu podobu. Víno sa rozdeľuje do kategórií určených legislatívou daného štátu. Nadnárodná organizácia pre vinič a víno (OIV) prepája „vinárske krajiny“ a udáva štandardy pre kategorizáciu, termíny označovania produktov, enologické praktiky, či metódy analýzy. Pre Slovenskú republiku platia legislatívne nariadenia Európskej únie, ktoré upresňuje slovenská legislatíva.

Tereza Drtilová, Katarína Furdíková, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Bratislava

Tags: