II. časť

Ďalšie choroby vína nie sú technologicky veľmi významné, pretože sa vyskytujú skôr sporadicky. Spôsobujú ich najmä nežiadúce rody mliečnych baktérií, ktoré bývajú zložkou spontánnej mikroflóry muštu a vína.

Ing. Jozef Kováč, PhD., Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra

Tags: