Spoločnosť Primavin s.r.o. bola založená v roku 2001. Pri jej vzniku stáli štyria štvrtinoví vlastníci. Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia došlo v roku 2003 k odkúpeniu obchodných podielov dvoch spoločníkov. Primavin s.r.o. má odvtedy dvoch majiteľov, ktorými sú manželia Ing. Zoltán Dömény, PhD. a Ing. Anita Kovács. Sídlo aj prevádzka vinárstva sa nachádzajú vo Veľkom Mederi. Vo vinárstve sú okrem oboch konateľov zamestnaní traja stáli zamestnanci. V rozhovore s Anitou Kovács a Zoltánom Döménym predstavíme čitateľom aktivity, fi lozofi u a najmä vína tohto malého rodinného vinárstva.

Zhováral sa V. Hronský

Tags: