Šumivé a sýtené vína patria k veľmi atraktívnej a konzumentmi vyhľadávanej kategórii vín. Obe sú charakteristické tým, že po otvorení fľaše sa vo víne vytvára viac alebo menej perzistentné perlenie spôsobené únikom oxidu uhličitého, obe sú skôr tenšej konštrukcie a pôsobia veľmi ľahkým osviežujúcim dojmom. Medzi šumivým a sýteným vínom je však zásadný rozdiel.

Ing. Katarína Furdíková, PhD., Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Bratislava

Tags: