Občianske združenie IPROVIN Slovakia zorganizovalo v rámci projektu VINO ENVI, cezhraničnej spolupráce ČR a SR, už druhý ročník „Súťažnej prehliadky, výstavy a degustácie vín z integrovanej produkcie“. V krásnom historickom prostredí v Sokolovciach pri Piešťanoch, prezentovalo viac ako tridsať výrobcov 104 vzoriek vín pochádzajúcich z integrovanej produkcie (IP) z celého Slovenska. Vína hodnotili tri komisie, ktorým predsedal Ing. Ondrej Korpás, CSc. Odborným garantom bol Ing. Miroslav Petrech a súťaž   v oboch ročníkoch bezchybne organizačne zabezpečoval Ing. Jozef Toth.

Tags: