V rumunskom hlavnom meste sa 2. – 7. júna m.r. konal svetový kongres OIV. Tento ročník podujatia bol venovaný viniču a vínu a ich prepojeniu na tradíciu a modernu („Vine and Wine between Tradition and Modernity“). Účastníci konferencie predniesli v štyroch sekciách najnovšie poznatky a trendy týkajúce sa viniča a vína. Jednotlivé sekcie sa venovali problematike vinohradníctva, enológie, zdravia, ekonomiky a práva. V enologickej sekcii odznelo 32 prednášok a bolo predstavených 48 posterových prezentácií.

Literatúra Zborník OIV Bukurešť 2013

Katarína Ďurčanská, foto zborník OIV

Tags: