Nejrozšířenějším systémem ošetřování vinic v České republice je integrovaná produkce. Dotační pravidla týkající se integrované produkce vnesly do tohoto systému zcela nový pohled v ochraně proti houbovým chorobám. Došlo fakticky k propojení používání fungicidů a prostředků ekologické ochrany.

prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D.

Tags: