Rozhovor s vinohradníkom a odborným poradcom Ing. Štefanom Šimonkom

Ak sa spojí odbornosť a oddanosť k profesii, spravidla to človeku prináša radosť a uspokojenie. Je to súčasne mimoriadne dobrý základ pre tvorivý rast, erudovanosť a verejné uznanie. O to viac, ak sa o svoje vedomosti a získané skúsenosti podelí s inými, v prospech všeobecného úžitku. O tom, že tieto konštatácie platia v plnej miere o skúsenom vinohradníkovi Ing. Štefanovi Šimonkovi, sme sa mali možnosť presvedčiť v jednom slnečnom septembrovom dni, pri návšteve jeho vinohradu v obci Svodín. Medzi vitálnymi viničovými krami, s úrodou dozrievajúceho zdravého hrozna, sme sa rozhovorili nielen o  pestovaní a ochrane viniča,  aktuálnych problémoch slovenského vinohradníctva, ale aj o jeho životnom kréde.

Ďakujem za rozhovor Zdenka Šuranská

foto autor  

Tags: