Velkým problémem současného evropského vinohradnictví je chřadnutí a odumírání révy, které se označuje také termínem ESCA. Je jedním z nemalých rizik spojených s velkými řeznými ranami. Druhým problémem je také samotný způsob zacelení řezných ran po zimním řezu.

Doc. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D., Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita v Brně

Foto autor

Tags: