RNDr. Vladimír Repka, CSc., Ústav vinohradníctva a vinárstva, Centrum výskumu rastlinnej výroby Bratislava

Kvalitná diagnostika, ako aj príprava bezvirózneho sadbového materiálu, sú striktne závislé od výberu adekvátneho metodického postupu. Pod diagnostikou rozumieme také postupy, ktoré dokážu, veľmi citlivo a zároveň

Tags: