Vieme, že rastliny podobne ako živočíchy sú trvalo osídlené mikroorganizmami, avšak až dnešné moderné molekulárne techniky nám umožňujú prvé nahliadnutia do ich sveta a do vzťahu s hostiteľom. Ako nám pochopenie týchto vzťahov pomôže pri pestovaní zdravšieho viniča a vyrábaní lepšieho (autentickejšieho) vína? 

Miloš Mikuš

Foto autor

Tags: