II. časť

Ako sme už uviedli, od 1.3.2106 je Výskumný ústav vinohradnícky a vinársky (VÚVV) súčasťou Výskumného ústavu potravinárskeho (VÚP) v rámci Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra (NPPC). VÚVV mal v rámci kontraktu s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) dve úlohy. Úlohu odbornej pomoci sme priblížili čitateľom v čísle 1 t. r. , teraz zdokumentujeme prínos druhej úlohy rezortného projektu vedy a výskumu s názvom „Analýza zmien vybraných parametrov v anorganickej a organickej zložke ekosystému. viniča“.

Poďakovanie: Práca vznikla financovaním MPRV SR v rámci kontraktu 645/2015-310/MPRV SR, RPVV 38.

Ing. Jana Lakatošová, PhD., Ing. Ervín Jankura, Ing. Eva Máleková, NPPC – Výskumný ústav potravinársky, Bratislava

Foto autor

Tags: