Vápnenie vinohradníckych pôd je popri starostlivosti o zvýšenie pôdneho humusu jedným z najdôležitejších agrotechnických úkonov. Žiaľ, oba tieto dôležité úkony mnohí pestovatelia podceňujú – zanedbávajú.

Ing. Gašpar Vanek, CSc.

 

Tags: