V České republice využívá ekologické postupy při ošetřování vinic stále více vinohradníků. Díky nadstavbovému managementu integrované produkce získávají vinohradníci zkušenosti s ekologickými postupy. Nadstavbový management je založený na kombinaci fungicidní ochrany a ekologických postupů, ve vztahu k houbovým chorobám. Vinohradníci proto postupně získali cenné zkušenosti a poptávka po využívání ekologických postupů se výrazně zvyšuje.

prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D., Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita, Brno

Tags: