Lucius Annaeus Seneca je považovaný za jedného z najvýznamnejších rímskych filozofov z čias rímskeho cisárstva. Jeho literárna tvorba je popretkávaná životnými postojmi stoického filozofa, ktorý uprednostňuje jednoduchý, harmonický život v súlade s prírodou a vesmírom, ktorého sme súčasťou. Keďže si uvedomoval obmedzenosť našich rozumových daností, neúnavne zdôrazňoval význam vzdelávania pre dosiahnutie harmonického života.

RNDr. Bruno Gabel, CSc., Inštitút pre kvalitu, Bratislava

Tags: