Vinohradnický výzkum na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně řeší nejaktuálnější témata vinohradnické produkce. Výzkumné náměty vychází přímo od  vinohradnických podniků, které potřebují řešit problémy, se kterými se ve  svých vinicích denně potýkají. Výzkum také neprobíhá ve  variantách o  velikosti několika keřů, ale probíhá přímo ve výrobní praxi. Předností této spolupráce je skutečnost, že výsledky je potom možné ihned a bez problémů aplikovat v praxi.

Prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D., Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita v Brně

Foto autor

Tags: