Počas Modranského vinobrania si mohli návštevníci pozrieť viacero zaujímavých výstavných podujatí, ako napríklad „Bakošovi tovariši“. Výstava prezentovala fotografi e rodiny Bakošovcov, ktoré dokumentovali výrobu vinných sudov na Moyzesovej ulici v Modre v polovici minulého storočia. Ďalšia bola v starej radnici, pod názvom „Modra hlavné mesto vína“. Na vernisáži udelili organizátori výstavy Spolok vinohradníkov a vinárov VINCÚR, Nezisková organizácia rozvoja vidieckej turistiky a Modranská muzeálna spoločnosť Pamätné listy viacerým osobnostiam mesta, ktorí sa aktívne podieľali na príprave výstavy a zaslúžili sa o popularizáciu mesta a rozvoj vidieckej turistiky.

František Mach, foto autor

Tags: