V  Zoya Museum – ELESKO Wine Parkv  Modre sa počas letných prázdnin konala výstava Salón výtvarníkov 2017. Organizátori výstavy – Bratislavský samosprávny kraj, Malokarpatské osvetové stredisko a  Zoya Museum, pripravili 21. ročník výstavy na reprezentatívnej medzinárodnej úrovni. Svojou tvorbou z posledného obdobia na ňom prezentovalo až 67 výtvarníkov. Tretina výtvarníkov bola z Bratislavy, tretina z Modry (13) a Pezinka (8),  ostatní z  miest a  obcí Bratislavského samosprávneho kraja, prevažne z malokarpatského regiónu. Najväčšiu skupinu tvoria výtvarníci so zameraním na  maľbu (26), sochárstvo (11), fotograf u (10), keramiku (7), textil (5), kov, sklo a  iné (7). Jednou z  vystavovateliek bola aj výtvarníčka –maliarka – Rozína Bollová, ktorá svoje umelecké diela tvorí v Pezinku. Pozornosť venuje najmä prírode pod Malými Karpatmi, pričom stvárňuje   vinohradnícke motívy. Ako nám povedal kurátor výstavy, pedagóg Mgr. Pavol Šíma – Juríček z  Modry, výtvarná tvorba nás kultivuje, obohacuje, robí náš život krajším, bohatším, dotvára nám vlastné uvedomenie. Výstava výtvarníkov bola úspešná. Dokumentovala krásu umeleckých diel vystavených v  reprezentačných priestoroch „ Chrámu vína“ v  Modre – v  Zoya Museum ELESKO Wine Park

František Mach, MATIK Modra
Foto autor

Tags: