Toľko definícia záujmového štúdia o.i. i odboru Vinohradníctvo, vinárstvo a somelierstvo, ktoré v máji 2019 ukončí dalších 26 poslucháčov. Podujatia sa konali pod záštitou primátora mesta pána Olivera Solgu od roku jesene 2013. V priebehu troch štvorsemestrálnych cyklov sa na stretnutí zúčastnilo viac ako sto seniorov z Pezinka a blízkeho okolia, niektorí si pre veľký záujem stretnutia zopakovali.

Ing.Gabriela Vojteková, CSc. Emeritná enologička
Foto M. Gajdoš

Tags: