Somelierstvo na Slovensku zažíva po rokoch stagnácie renesanciu. Záujem absolventov odborných škôl, dopyt z prevádzkovej praxe, ako aj samotných výrobcov vína, upriamuje pozornosť na ponuku profesionálnych odborných kurzov, so zameraním na profesiu someliera. Aj preto našim čitateľom prinášame prehľad pripravovaných kurzov somelierstva s akreditáciou v rámci riadneho doplnkového odborného vzdelávania, ktoré v Slovenskej republike odborne garantuje Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska v Modre. Jeho súčasťou sú aj kontaktné údaje na organizačný tím zabezpečovateľov a predstavenie odborných lektorov.

Tags: