Lombardiu nemo?no ?v?nnymi okuliarmi? zrovn?va? s Trentinom, Tosk?nskom, Ap?liou, Sic?liou. Predsa len, je to Taliansko, je to v?ak in? kraj. Viacej priemyslu, viacej pohybu, viacej pris?ahovalcov… Krajina si v?ak zachov?va svoju d?stojnos?, chr?ni hist?riu a sofi stikovane napreduje. Z?ska si v?s star?mi mestami, hrd?mi ?u?mi, skvelou gastron?miou a dobr?mi v?nami. Nepatria do talianskej ?pi?ky, s? v?ak l?kav? a nie s? ani tak? drah?. Dobr?ho v?ak ve?a neb?va.

Bratislava ? Bergamo, 18. ? 20. okt?ber 2012
Fedor Mal?k

Tags: