Neopakovateľná kultúra vína, jedinečná atmosféra a zainteresovanosť obce v prospech vinárskeho turizmu. Len toť, za humnami.

Miloš Mikuš, foto autor

Tags: