Zatiaľ čo v celosvetovom meradle bol ročník 2017 skromný (najnižší objem produkcie vína za ostatné roky), Rakúsko dokázalo zaznamenať zber, ktorý bol veľmi uspokojivý z hľadiska kvality, ale tiež kvantity. Výnos 2,6 milióna hl (odhad z októbra 2017) dosiahol objem viac než štvrtinu nad päťročným priemerom. Tieto objemy naplnia sklady, ktoré boli kvôli slabším ročníkom vyprázdnené. Ročník 2017 poznačili síce neskoré jarné mrazy a krupobitie, ale oba živly spôsobili podstatne menej škôd, ako v predchádzajúcom roku. Iba región Weinviertel zaznamenal skromnejšiu úrodu v porovnaní s priemerom, vďaka extrémne suchým podmienkam v jednom z najhorúcejších liet za ostatné obdobie.

-kď-

Tags: